Torthaí -

 Teideal poist Cur síos achomair Gnáthriachtanais iontrála Éileamh
Teiripeoir Saothair Déanann an Teiripeoir Saothair measúnú ar riachtanais athinmheacháin fhisiceacha agus mheabhracha an othair agus déanann clár a phleanáil chun cabhrú leis an othar sin.
Teiripeoir Scéimhe Cuireann cóireáil chosmaide ar fáil chomh maith le comhairle chun feabhas a chur ar chuma agus ar fholláine ghinearálta an chliaint.
Teiripeoir Spóirt
Teiripeoir Suathaireachta Baineann úsáid as na lámha agus na géaga chun fíocháin an choirp a bhrú agus a láimhseáil chun feabhas a chur ar shláinte mheabhrach agus fhisiceach an chliaint.
Teiripeoir Urlabhra & Teanga Déanann an Teiripeoir Urlabhra agus Teanga cóireáil ar dhaoine a bhfuil bac sa chaint acu nó deacracht acu ag foghlaim teanga agus oibríonn leo.
Tíleoir/Feisteoir Urláir/Balla Leagan an Tíleoir/Feisteoir Urláir/Balla amach tíleanna. déanann marcáil ar línte greille agus leibhéalann línte tagartha agus bataí tíleála. Bíonn feistiú tíleanna ceirmeacha ar bhallaí. urláir agus ar chéimeanna i gceist chomh maith.
Tiománaí Bus Tiomáineann an Tiománaí seo bus ar bhealach seasta. ag bailiú paisinéirí ar an mbealach.
Tiománaí Feithiclí Earraí Troma Bíonn na tiománaí seo freagrach as seachadadh agus bailiúchán earraí ar fud na hÉireann. na Ríochtat Aonaithe agus ar an mór-roinn.
Tiománaí Tacsaí Bailíonn custaiméirí agus tugann iad chuig a gceann scríbe i bhfeithicil.
Tiománaí Traenach Bíonn an Tiománaí Traenach fostaithe le cuideachtaí iompair chun traenacha paisinéirí nó lastais a thiomáint.
Tiománaí Veain Déanann trealamh, postas nó earraí a iompar agus cuidíonn le lastú agus dílastú feithiclí.
Tionscnóir Turais Déanann tionscnóirí turas saoirí pacáiste a eagrú, agus déantar iadsan a dhíol trí bhróisiúir an ghníomhaire taistil nó déantar margaíocht orthu go díreach leis an bpobal.
Tiúnálaí Pianó Déanann tiúnadh ar phianó i dtithe príobháideacha nó in áiteanna poiblí eile. Is minic a dhéanann siad tiúnadh ar phianó le haghaidh coirmeacha ceoil nó taifeadadh fuaime.
Tógála Bád Tógann, deisíonn agus athchóiríonn cabhlacha agus feisteas i gcineálacha éagsúla bád, mar shampla luamha, báidíní agus caolbháid.
Trádálaí Boilscithe Sinsearach
Traenálaí Ríomhaireachta / Teagascóir
Tréidlia Déanann an Tréidlia scrúdú ar gach cineál ainmhí tinn agus gortaithe. déanann cóireáil orthu agus tugann comhairle maidir le sláinte agus leas ainmhithe.
Treoraí Gníomhaíochtaí Allamuigh Oibríonn le daoine ar sheisiúin gníomhaíochta lasmuigh agus ar thurais, nó múineann scileanna dóibh i raon gníomhaíochtaí lasmuigh, mar shampla dreapadóireacht, treodóireacht, rópadóireacht, agus curachóireacht nó cnocadóireacht.
Tuairisceoir Cuairte Breacann an Tuairisceoir Cuairte síos gach focal a deirtear sa chúirt le haghaidh tagartha sa todhchaí.
Tuíodóir Clúdaíonn tuíodóirí díonta tí, tithe tábhairne, sciobóil etc. le giolcacha nó tuí ionas go mbeidh na díonta uice-dhíonach.
Tumaire Oibríonn faoin uisce i mbun tascanna éagsúla, mar shampla trealamh a shuiteáil, a iniúchadh nó a dheisiú, pléascáin rigí ola a shuiteáil, obair tarrthálais a dhéanamh, turgnaimh muirí a chur i gcrích, grianghraif a thógáil den bhitheolaíocht muirí agus seirbhísí tarrthála a chur ar fáil.
Uirliseoir Déanann an tUirliseoir uirlisí speisialta le húsáid i monarchana agus i gceardlanna ag úsáid innealra beacht.
Uiséir Cúirte
Ullmhaitheoir Bia Cabhraíonn an tUllmhaitheoir Bia in ullmhú bia i gcistin. i mbialann. in óstán srl.
Zú-eolaí Déanann staidéar ar iompraíocht, ar fhiseolaíocht, ar éabhlóid agus ar aicmiú ainmhithe.
 Leathanach taispeána 7 de 7 leathanaigh