Cuardaitheoir Gairme

Cuardaigh de réir Réimse Spéise

I ngairmeacha an Réadaí bíonn gníomhaíochtaí oibre i gceist ina bhfuil fadhbanna agus réitigh phraiticiúla theagmhálacha. Go minic déileálann siad le hábhair fíorshaoil amhail adhmad, uirlisí agus innealra. I gcás roinnt mhaith de na gairmeacha seo bítear ag obair lasmuigh. Cuardaigh >
I ngairmeacha an Iniúchóra bíonn sé i gceist oibriú le smaointe, agus bíon gá le han-chuid smaointeoireachta. Go hiondúil bíonn fíricí a lorg agus fadhbanna a réiteach le meabhair chinn i gceist leis na gairmeacha seo.  Cuardaigh >
I gcás gairmeacha an Nádúraí go minic bítear i mbun gníomhaíochtaí a áiríonn fadhbanna agus réitigh theagmhálacha phraiticiúla. Go minic bítear ag déileáil le plandaí, le hainmhithe agus le hábhair fhíorsaoil amhail adhmad, uirlisí agus innealra.  Cuardaigh >
I ngairmeacha an Riarthóra bítear ag obair le sonraí seachas le smaointe agus le daoine. Is maith leis na daoine seo gnáthaimh agus treoracha soiléire, agus is maith leo fíricí agus figiúirí a sheiceáil.  Cuardaigh >
I ngairmeacha an Fhiontraí bíonn sé i gceist tionscadail a chur ar bun agus a chur i gcrích. Is féidir go mbeadh sé i gceist sna gairmeacha seo daoine a threorú agus cinntí a dhéanamh. Uaireanta bíonn gá dul sa fhiontar agus go minic bíonn cúrsaí gnó i gceist.  Cuardaigh >
I ngairmeacha Cruthaitheacha bítear ag obair le foirmeacha, dearthaí agus pátrúin éagsúla. Go minic bíonn féinléiriú i gceist agus is féidir an obair a dhéanamh gan cloí le sraith shoiléir rialacha.  Cuardaigh >
I gcás na ngairmeacha an duine Shóisialta bíonn sé i gceist oibriú le daoine eile, cumarsáid a dhéanamh leo agus iad a mhúineadh. Go minic bítear ag soláthar seirbhísí do dhaoine eile sna gairmeacha seo.  Cuardaigh >
I gcás gairmeacha Teangeolaíochta go minic bítear ag obair le teanga agus leis na cineálacha éagsúla cumarsáide trí mheán an fhocail scríofa agus na meán ó bhéal.  Cuardaigh >
Thorthaí |
     Teideal poist Cur síos achomair Gnáthriachtanais iontrála Tuairimí

  Eolas
Aigéaneolaí
Déanann Aigéaneolaí staidéar ar aigéin agus fharraigí an domhain. ar an gcaoi a n-oibríonn siad agus ar a ndéanann siad.
  Eolas
Ainéistéisí
Is dochtúir cáilithe é/í Ainéistéisí le hoiliúint speisialaithe agus oibríonn sé/sí i rannóg mháinliachta ospidéil. Cinntíonn an t-ainéistéisí go bhfuil othair ullmhaithe d’obráid. go bhfuil siad compordach lena linn agus go ndéantar maoirseacht orthu ina dhiaidh.
  Eolas
Anailísí Córas TF
Déanann Anailísí Córas TF anailís ar riachtanais úsáideoirí deiridh ríomhairí agus scríobhann tuairiscí do ríomhchláraitheoirí agus do theicneoirí.
  Eolas
Anailísí Slabhra Soláthair
Oibríonn chun feabhas a chur ar phróisis an tslabhra soláthair i réimsí amhail déantúsaíocht, miondíol agus lóistíocht.
  Eolas
Bainisteoir TF
Déanann an Bainisteoir TF maoirsiú agus bainistiú ar reáchtáil na rannóige ríomhaireachta.
  Eolas
Bainisteoir Tionscadail TF
Bainistíonn an Bainisteoir Tionscadail TF córais ríomhaireachta in eagraíocht agus déileálann le haon fhadhb a thagann chun cinn.
  Eolas
Bainisteoirí Córas Ríomhaireachta
Déanann an Bainisteoir Córas Ríomhaireachta pleanáil. stiúradh nó comhordú ar ghníomhaíochtaí i réimsí amhail próiseáil sonraí leictreonacha. córais faisnéise. anailís chóras agus ríomhchlárú.
  Eolas
Bitheolaí Móilíneach
Déanann taighde ar an gcaoi a n-idirghníomhaíonn roinnt córas sa chill, mar shampla idirghníomhaíocht idir DNA, RNA agus bithshintéis próitéin.
  Eolas
Ceimiceoir
Déanann an Ceimiceoir taighde agus anailís ar ábhair agus ar dhéanmhas substaintí ceimiceacha.
  Eolas
Ceimiceoir Anailíseach
Déanann Ceimiceoirí Anailíseacha staidéar ar chomhdhéanamh beacht ábhair nádúrtha agus shaorga.
  Eolas
Cógaiseoir
Oibríonn an Cógaiseoir i gcógaslann ag ullmhú cógas agus ag tabhairt comhairle do dhaoine maidir leis an gcóir leighis is oiriúnaí.
  Eolas
Cógaseolaí
Déanann an Cógaseolaí staidéar ar na héifeachtaí ag ceimicí agus cóireálacha leighis ar ainmhithe agus ar dhaoine.
  Eolas
Coslia
Speisialaíonn an Coslia i gcúram agus i gcóireáil ionfhabhtuithe agus ghalair na gcos.
  Eolas
Dochtúir
Déanann an Dochtúir scrúdaí ar dhaoine. tugann cóir leighis dóibh agus cuireann comhairle ar dhaoine tinne in ospidéal nó i lialann áitiúil.
  Eolas
Eacnamaí
Déanann an tEacnamaí anailís ar eolas airgeadais chun réamhaisnéis a thabhairt ar threochtaí eacnamaíochta na todhchaí.
  Eolas
Eolaí (fisicí)
Déanann an tEolaí (fisicí) taighde ar fheiniméin fhisiceacha. forbraíonn teoiricí agus dlíthe ar bhunús breathnaithe agus tástála. agus ceapann modhanna chun dlíthe agus teoiricí a chur i bhfeidhm i dtionscal agus réimsí eile.
  Eolas
Eolaí Bia
Déanann an tEolaí Bia anailís ar bhia agus ar éifeachtaí próiseála. reoite agus stórála bia.
  Eolas
Eolaí Bithleighis
Déanann raon trialacha saotharlainne agus eolaíochta mar chuid den phróiseas diagnóisithe agus cóireála galar.
  Eolas
Eolaí Fóiréinseach
Scrúdaíonn an tEolaí Fóiréinseach ábhar a thógann na póilíní as láthair coire ag úsáid teicnící eolaíochta.
  Eolas
Eolaí Muirí
Déanann an tEolaí Muirí staidéar ar fharraigí agus ar an mbealach ina n-idirghníomhaíonn siad leis an domhan agus an atmaisféar. Úsáideann siad a n-eolas chun úsáid a bhaint as acmhainní muirí agus damáiste don chomhshaol a íoslaghdú.
  Eolas
Eolaí Spóirt
Oibríonn le cliaint chun feabhas a chur ar a bhfeidhmíocht spóirt agus a sláinte ghinearálta ag úsáid an eolais atá acu ar fhiseolaíocht, ar bhithmheicnic agus ar shíceolaíocht.
  Eolas
Eolaí Talmhaíochta
Bíonn i mbun gach gníomhaíocht a thagann faoi scáth an teidil Talmhaíocht agus i mbun an ghnó agus na seirbhísí a bhaineann leis an réimse sin.
  Eolas
Eolaí Tírdhreacha
Baineann eolaithe tírdhreacha úsáid as a saineolas eolaíochta chun fadhbanna praiticiúla tírdhreacha a réiteach agus a chosc.
  Eolas
Fiaclóir
Tugann an Fiaclóir cóireáil d’othair le fadhbanna agus galair bhéil agus fiacla.
  Eolas
Fisiceoir
Déanann an Fisiceoir staidéar ar cháilíochtaí ábhar agus déanann anailís ar fhoirmeacha fuinnimh agus a n-éifeachtaí ar an domhan.
  Eolas
Géineolaí
Déanann staidéar ar oidhreachtúlacht sainairíonna fisiceacha ainmhithe agus daoine daonna a fhaigheann siad le huacht óna dteaghlaigh agus óna bpobail.
  Eolas
Geolaí
Déanann an Geolaí staidéar ar na carraigeacha. mianraí agus na hiontaisí a dhéanann suas screamh an domhain.
  Eolas
Gínéiceolaí
Sainfheidhmíonn an Gínéiceolaí i gcóir leighis agus comhairle a thabhairt do mhná maidir le ceisteanna faoi shláinte. faoi thoircheas agus faoi bhreith linbh.
  Eolas
Hidreolaí
Déanann staidéar ar ghluaiseacht, dáileadh agus cáilíocht an uisce in aibhneacha, locha agus aigéin, ag úsáid coincheapa éagsúla mar shampla an timthriall uisce.
  Eolas
Hoiméapat
Úsáideann an Hoiméapat leigheasann nádúrtha chun cóir leighis a thabhairt d’othair agus iad a leigheas.
  Eolas
Innealtóir - Fuinneamh
Oibríonn ar bhealaí chun fuinneamh a tháirgeadh ó fhoinsí in-athnuaite nó inbhuanaithe mar shampla fuinneamh gaoithe, cumhacht ghréine nó bithbhreoslaí, nó ó fhoinsí níos traidisiúnta mar shampla ola agus gás.
  Eolas
Innealtóir - Rialú Leictreach
Déanann innealtóirí rialúcháin taighde, dearadh, forbairt agus bainistiú ar an trealamh a úsáidtear chun monatóireacht a dhéanamh ar raon córas agus trealaimh.
  Eolas
Innealtóir - Uisce
Oibríonn innealtóirí uisce ar thionscadail amhail scéimeanna cosanta tuillte agus cláir feabhsúcháin séarachais ag gach céim dá bhforbairt agus dá gcur i bhfeidhm.
  Eolas
Innealtóir Aerloingseoireacht
Oibríonn an tInnealtóir Aerloingseoireachta d’aerlínte. do dhéantúsóirí aerárthach. do chomhlachtaí léasúcháin aerárthaigh agus do chomhlachtaí eile a bhfuil baint acu le cothabháil. deisiú agus forchóiriú aerárthaigh.
  Eolas
Innealtóir bogearraí
Forbraíonn. cruthaíonn agus déanann an tInnealtóir Bogearraí mionathruithe ar bhogearraí feidhmchláir ríomhaire ginearálta nó ar shainchláir áirge.
  Eolas
Innealtóir Ceimiceach
Déanann taighde, dearadh agus pleanáil ar phróisis a bhíonn in úsáid chun ceimiceáin a tháirgeadh.
  Eolas
Innealtóir Comhshaoil
Bíonn innealtóirí comhshaoil ag díriú ar thionscadail a bhaineann le hacmhainní nádúrtha seachas tionscadail de dhéantús an duine agus tugann tús áite do chosaint agus caomhnú an chomhshaoil i ndearadh agus i bhforbairt tionscadail.
  Eolas
Innealtóir Foirgníochta
Dearann an tInnealtóir Foirgníochta agus déanann maoirseacht ar thógáil sábháilte struchtúr amhail droichid. staidiamaí agus foirgnimh mhóra.
  Eolas
Innealtóir Géiniteach
Déanann Innealtóirí Géiniteacha mionathrú ar DNA (na móilíní is bun le hábhar géineolaioch) orgánaigh chun saintréithe an orgánaigh sin a athrú.
  Eolas
Innealtóir Leictreachais
Oibríonn an tInnealtóir Leictreachais i dtimpeallachtaí tionsclaíocha. tráchtála agus teaghlaigh ag dearadh. ag suiteáil agus ag triail crua-earraí leictreacha.
  Eolas
Innealtóir Meicniúil
Comhlíonann an tInnealtóir Meicniúil dualgais innealtóireachta i bpleanáil agus i ndearadh uirlisí. innill. meaisíní agus trealaimh mheicniúil eile. Déanann sé/sí maoirsiú ar shuiteáil. oibriú. ar chothabháil agus ar dheisiú trealaimh amhail córas láraithe teasa. gáis. uisce agus gaile.
  Eolas
Innealtóir Pleanála
Bíonn an tInnealtóir Pleanála freagrach as na roghanna do bhealach nua a chur chun tosaigh ó thaobh teicniúlachta agus praiticiúlachta de. agus téann i gcomhairle agus buaileann le grúpaí a bhfuil suim acu ann.
  Eolas
Innealtóir Talmhaíochta
Bíonn baint ag an Innealtóir Talmhaíochta le dearadh agus tógáil innealra talmhaíochta. córas agus foirgneamh.
  Eolas
Innealtóir Teileachumarsáide
Oibríonn an tInnealtóir Teileachumarsáide ar na cineálacha éagsúla teicneolaíochtaí a chuireann ar ár gcumas cumarsáid a dhéanamh thar achar fada. córais satailíte agus chábla. fóin phóca. radathonnta. an tIdirlíon agus ríomhphost san áireamh.
  Eolas
Innealtóireacht Cheimiceach & Phróiseas
Tá innealtóirí próiseála gléasra ceimiceach freagrach as córais ard-uathoibríocha a rialaíonn gléasra ceimiceach.
  Eolas
Innealtóireacht Ríomhaireachta agus Bogearraí
Déanann Innealtóirí Ríomhaireachta agus Bogearraí anailís ar chórais ríomhaireachta agus ar bhogearraí. agus déanann a leithéid a dhearadh agus a chruthú chomh maith.
  Eolas
Máinlia
Dochtúir cáilithe leighis le speisialtóireacht sa mháinliacht d’othair le galar nó riocht meathlúcháin.
  Eolas
Máinlia Béil
Cuireann cúram máinliachta ar fáil d’fhiacla, don ghiall agus do chnámha na haghaidhe.
  Eolas
Matamaiticeoir
Úsáideann an Matamaiticeoir matamaitic chun fadhbanna a réiteach i dtionscail. i dtráchtáil agus i dteicneolaíocht.
  Eolas
Meitéareolaí
Déanann an Meitéaraolaí an aimsir agus córais aimsire a staidéar chun réamhaisnéis a thabhairt ar choinníollacha aimsire sa todhchaí.
  Eolas
Micribhitheolaí
Déanann Micribheitheolaí staidéar agus taighde ar mhicrea-orgánaigh amhail baictéir agus algaí.
  Eolas
Nádúrapat
Cuireann cineálacha malartacha cúraim sláinte ar fáil don phobal.
  Eolas
Néareolaí
Déanann staidéar ar an néarchóras, agus cleachtann diagnóis agus cóireáil na ngalar bainteach.
  Eolas
Oftailmeolaí
Dochtúir láncháilithe leighis le speisialtóireacht i gceartú radhairc agus a oibríonn ar gach cineáil máchail, galar agus neamhrod súl.
  Eolas
Oifigeach i Saotharlann Eolaíochta Leighis
Déanann an tOifigeach seo triail agus tástáil eolaíochta i saotharlann leighis.
  Eolas
Oistéapat
Tugann Oistéapat cóireáil do dhaoine le gortuithe ag baint leis an droim. muineál nó le géag. ag úsáid suathaireachta.
  Eolas
Ortódóntóir
Cuireann cóireáil fiaclóireachta ar othair le fiacla atá mí-ailínithe trí úsáid a bhaint as coinneálaithe fiacla.
  Eolas
Ortoptach
Déanann diagnóisiú agus cóireáil ar dheacrachtaí le gluaiseacht súl.
  Eolas
Paiteolaí
Déanann an Paiteolaí scrúdú agus staidéar ar na cúiseanna le galair agus tinnis éagsúla. agus a n-éifeachtaí.
  Eolas
Péidiatraí
Is Dochtúir é/í an Péidiatraí a speisialaíonn i gcóir leighis do pháistí agus leanaí nuabheirthe.
  Eolas
Pleanálaí Baile agus Tuaithe
Déanann an Pleanála Baile /Tuaithe taighde ar fhorbairt bailte agus ceantair tuaithe sa todhchaí agus cabhraíonn lena bplenáil
  Eolas
Raideolaí - Diagnóiseach
Is dochtúirí iad raideolaithe. Déanann siad scrúdú agus diagnóisiú ar neamhoird agus ar ghalair ag úsáid x-ghathanna agus ábhair radaighníomhacha agus féadfaidh siad cóireáil a chur ar othair.
  Eolas
Raideolaí Cliniciúil/Oineolaíocht
Déanann speisialú i gcóireáil a chur ar othair le hailse ag úsáid teiripe radaíochta (x-ghathanna ard-fhuinnimh a úsáid chun cealla ailse a mharú).
  Eolas
Réalteolaí
Déanann Réalteolaí staidéar ar spás agus ar an gcruinne agus déanann léarscáileanna díobh. ag úsáid eolais ó theileascóip agus shatailítí.
  Eolas
Reifléacseolaí
Baineann reifléacseolaí úsáid as teicnící brúphointí sa chos a chomhfhreagraíonn do gach orgán agus córas sa chorp, chun cuidiú le hothair teacht aniar ó ghortuithe agus tinnis fhisiceacha agus ar mhaithe le folláine ghinearálta an othair.
  Eolas
Ríomhchláraitheoir Ríomhchluichí
Baineann ríomhchláraitheoirí ríomhchluichí leas as na smaointe do choincheapa nua a bhí ag na dearthóirí ríomhchluichíochta chun cluichí a chruthú.
  Eolas
Ríomhchláraitheoir Ríomhclár/Anailísí Ríomhaireachta
Scríobhann an Ríomhchláraitheoir Ríomhchlár Feidhmchláir Bogearraí do ríomhairí. déanann eagarthóireacht orthu agus athraíonn iad de réir mar is gá.
  Eolas
Ríomheolaí
Baineann an ríomheolaíocht le dearadh agus ailtireacht ríomhairí, le forbairt ríomhchlár agus le tógáil éifeachtach córas. Tá an ríomheolaíocht nua-aimseartha ina bunchuid de gach gné den tionscal agus den ghnó agus tá sí ina bonn is taca le gach gné dár saol pearsanta freisin.
  Eolas
Sainhomhairleoir Sábháilteachta Bia
Ullmhaíonn agus soláthraíonn cúrsaí oiliúna do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí maidir leis na ceisteanna is déanaí a bhaineann le Bainistiú Sábháilte Bia.
  Eolas
Seandálaí
Cuardaíonn an Seandálaí eolas ar an am a chuaigh thart trí staidéar a dhéanamh ar dhéantáin ársa agus tochailt faoina gcoinne.
  Eolas
Síceolaí
Cabhraíonn an Síceolaí le daoine a bhfuil mearbhall meabhair nó mothúchánach orthu feabhas a chur ar a meabhairshláinte.
  Eolas
Síceolaí Cliniciúil
Cuireann síceolaithe cliniciúla i bhfeidhm a bhfuil ar eolas faoi iompraíocht an duine ón staidéar eolaíochta atá déanta, chun cuidiú le daoine a bhfuil fadhbanna meabhairshláinte agus sláinte fisicí acu.
  Eolas
Síceolaí Gairme
Cuireann i bhfeidhm prionsabail na síceolaíochta i réimsí na n-acmhainní daonna, an riaracháin, na bainistíochta, agus na margaíochta in eagraíocht.
  Eolas
Síceolaí Oideachais
Déanann an Síceolaí Oideachais measúnú ar pháistí le difríochtaí nó deacrachtaí foghlama.
  Eolas
Síceolaí Spóirt
Cuireann i bhfeidhm a bhfuil ar eolas faoi chúrsaí síceolaíochta, i suíomh spóirt, chun cabhrú le lúthchleasaithe, cóitseálaithe agus foirne spóirt barr a gcumais a bhaint amach.
  Eolas
Síciatraí
Oibríonn an Síciatraí le daoine a bhfuil tinneas nó easláinte shíceolaíoch acu agus cuireann cóireáil ar fáil dóibh.
  Eolas
Socheolaí/Taighdeoir Socheolaíochta
Déanann staidéar ar an tsochaí dhaonna agus ar iompraíocht shóisialta trí scrúdú a dhéanamh ar ghrúpaí agus ar institiúidí sóisialta, chomh maith le heagraíochtaí éagsúla sóisialta, reiligiúnda, polaitiúla agus gnó.
  Eolas
Speisialtóir Innealtóireachta TF
Insamhlaíonn an Speisialtóir seo fadhbanna i gcoinníollacha saotharlainne agus oibríonn ar réiteach a aimsiú.
  Eolas
Speisialtóirí in Olltiomsú Sonraí
Oibríonn le bailiúcháin sonraí agus déanann anailís ar olltiomsú sonraí a fhaightear ón ríomhaire agus ó úsáideoirí an idirlín.
  Eolas
Taighdeoir Margaidh
Déanann an Taighdeoir Margaidh suirbhéanna trí agallaimh a chur ar dhaoine go pearsanta agus ar an teileafón.
  Eolas
Taighdeoir Polaitíochta
Déanann taighdeoirí polaitíochta taighde do Bhaill den Dáil (Teachtaí Dála), do pháirtithe polaitíochta nó d’institiúidí taighde.
  Eolas
Tástálaí Rialú Cáilíochta
Seiceálann an Tástálaí seo caighdeán táirgí nuadhéanta ag déanamh measúnaithe orthu ó thaobh fabhtanna agus lochtanna de.
  Eolas
Tástálaí Ríomhchluichí
Déanann trialacha arís is arís eile ar ríomhchluichí chun a chinntiú nach bhfuil aon tuislí nó fabhtanna sna bogearraí nó i ndearadh na gcluichí.
  Eolas
Teicneoir / Cúntóir Saotharlainne
Oibríonn an Teicneoir/Cúintóir Saotharlainne i saotharlann ag cabhrú le foirne eolaíochta agus teicniúla le dualgais laethúla.
  Eolas
Teicneoir Saotharlainne Ceimice
Cuireann an teicneoir saotharlainne ceimice cúnamh ar fháil don cheimiceoir. Cuireann an trealamh i bhfearas, ullmhaíonn agus déanann siad turgnaimh agus breacann siad síos torthaí.
  Eolas
Teicneolaí Bia
Bíonn teicneolaithe bia fostaithe in eagraíochtaí éagsúla san earnáil phoiblí agus phríobháideach mar shampla cuideachtaí déantúsaíochta bia agus cuideachtaí miondíola, eagraíochtaí lárnacha rialtais agus cumainn/cuideachtaí sainchomhairleoireachta speisialtóireachta taighde.
  Eolas
Teicneolaí Dathanna
Déanann teicneolaithe dathanna taighde ar úsáid ruaimeanna agus dathanna, agus déanann iad a fhorbairt agus a tháirgeadh.
  Eolas
Tréidlia
Déanann an Tréidlia scrúdú ar gach cineál ainmhí tinn agus gortaithe. déanann cóireáil orthu agus tugann comhairle maidir le sláinte agus leas ainmhithe.
  Eolas
Zú-eolaí
Déanann staidéar ar iompraíocht, ar fhiseolaíocht, ar éabhlóid agus ar aicmiú ainmhithe.