Baile     
Leathanach Shonraí na gCúrsaí

Leathanach Shonraí na gCúrsaí
College Logo
Cód CAO:
  AU555
Teideal an chúrsa:
  Applied Freshwater and Marine Biology (Dublin Road campus)
Coláiste:
  ATU Galway / Mayo (formerly GMIT)
Cáilíochtaí :
  National Framework of Qualifications level
Pointí 2017:
  316

<<  ar ais

Cur síos achomair...
Earnálacha a bhaineann leis an gcúrsaí seo
Ullmhaíonn an cúrsa seo mic léinn do ghairmeacha a bhfuil na catagóirí spéise Gairme seo a leanas de ghnáth ag baint leo. Is féidir amharc ar na catagóirí seo sa rannóg Pleanáil Gairme ar an suíomh gréasáin seo.
Crsa Mara, Iascaireacht & Dobharshaothr
Ainmhithe & Tridliacht

Catagóirí spéise bainteach leis an chúrsa seo
Ullmhaíonn an cúrsa seo mic léinn do ghairmeacha a bhfuil na catagóirí spéise Gairme seo a leanas de ghnáth ag baint leo. Is féidir amharc ar na catagóirí seo sa rannóg Pleanáil Gairme ar an suíomh gréasáin seo.

Imscrdaitheoir
Ndra

Tuilleadh Eolais...

Suíomh Gréasáin an Choláiste
  Go minic bíonn eolas ag na soláthraithe cúrsa faoin gcúrsa ar a suíomh gréasáin féin, maille le heolas úsáideach eile a bhaineann leis an dámh/scoil/roinn a reáchtálann an cúrsa sin. Cliceáil ar an gcnaipe thíos le hamharc ar eolas faoin gcúrsa ar shuíomh gréasáin an choláiste (Nóta eolais: níl sé seo i gcónaí ar fáil).

An Bunachar Sonraí Náisiúnta Gairmeacha
  Tá an t-eolas is déanaí ar Qualifax maidir le cúrsaí ar leith sa chóras PLC. Cliceáil ar an gcnaipe thíos chun amharc ar eolas tábhachtach faoin gcúrsa seo: Qualifax - The National Courses Database

SÉANADH – Is naisc iad seo le suímh ghréasáin lasmuigh de SaolOibre agus ní ghlacaimid le haon fhreagracht as an eolas orthusan.