Oifigeach Feidhmiúcháin (Gaeilge líofa) 2019 sa Státseirbhís

November 22, 2019


Dáta Dúnta: 3i.n. Déardaoin 19ú Nollaig

Tá an Státseirbhís ag lorg daoine uaillmhianacha, cumasacha a bhfuil suim acu i ngnóthaí poiblí agus a chreideann i gcoincheap na seirbhíse poiblí agus atá in ann daoine a phleanáil agus a eagrú agus spriocanna agus aidhmeanna a sholáthar. Ról mar oiliúnaí bainistíochta is ea an grád Oifi geach Feidhmiúcháin. Tá Oifi gigh Feidhmiúcháin fostaithe i ngach Roinn/Oifig Rialtais ina bhfuil réimse freagrachtaí feidhmiúcháin.

Beidh na nithe seo a leanas ag an té a cheapfar:

• Gaelige Líofa;
• Suim i ngnóthaí poiblí agus a bheith dírithe ar choincheap na seirbhíse poiblí;
• An cumas daoine agus acmhainní a phleanáil agus a eagrú agus spriocanna agus aidhmeanna a sholáthar;
• In ann athbhreithniú cuimsitheach a dhéanamh ar réimsí neamhghnácha agus moltaí cuí a dhéanamh;
• A bheith tiomanta ar thascanna a dhéanamh ar chaighdeán an-mhaith;
• An cumas ábhar a scríobh go soiléir, go gairid, go cuimsitheach agus go mealltach.

Chun tuilleadh eolais a fháil, nó iarratas a dhéanamh, cliceáil anseo

Sonraí Iomlána