Baile     

Ar smaoinigh tú riamh ar mhúinteoireacht bunscoile?

June 28, 2023


Tá méadú tagtha i mbliana ar líon na n-aiteanna ar chursaí oideachais tosaigh múinteoirí.

Athrú Intinne CAO oscailte go dtí an 1 Iúil 2023Cén chaoi/áit ar féidir liom staidéar a dhéanamh le bheith i mo mhúinteoir?

Tugtar oideachas tosaigh múinteoirí (ITE) ar an staidéar a dhéantar chun bheith i do mhúinteoir.

Féadfaidh tú staidéar a dhéanamh chun bheith i do mhúinteoir trí fhochéim a dhéanamh nó staidéar a dhéanamh ar feadh dhá bhliain don iarchéim Máistir Gairmiúil le hOideachas - MGO .

Féadfar iarratais ar chúrsaí fochéime ITE a dhéanamh tríd an Lár-Oifig Iontrála - CAO .

Féadfar liosta de chláir chreidiúnaithe ITE a fháil anseo.

Bunmhúinteoireacht – Íosriachtanais Iontrála

Tá íosriachtanais sa mhatamaitic, sa Bhéarla agus sa Ghaeilge san Ardteistiméireacht de dhíth. Féadfar miondealú iomlán ar na riachtanais a fháil anseo.

Cosáin chun na Múinteoireachta

Tá grafaic faisnéise cruthaithe ag an gComhairle Mhúinteoireachta ina leagtar amach na cosáin fochéime agus iarchéime chun na múinteoireachta. Is féidir teacht ar an ngrafaic faisnéise anseo .

Sonraí Iomlána