Comórtas Náisiúnta SCILEANNA GAIRME 2021

September 27, 2021


An bhfuil tú ag déanamh na hldirbhliana nó na hArdteiste?

Déan imscrúdú gairme agus bunaigh é ar na scileanna a fuair tú le linn duit bheith ar shochrúchán oibre agus d'fhéadfá duaiseanna iontacha a bhuachan!

1ú duais - MacBook Air & €1,000 don scoil

Glacaimid le hiontrálacha vlog anois freisin. 

Spriocdhata: 25ú Márta 2022 

Le cur isteach air, déan teagmhail le do Chomhordaitheoir san Ldirbhliain, san Ardteist Fheidhmeach nó i nGairmchlár na hArdteiste nó le do Threoirchomhairleoir nó tabhair cuairt anseo lé tuilleadh sonraí a fháil.

Sonraí Iomlána