Baile     

Cléireachas & Riarachán

Deiseanna Gairme le Gaeilge

A bhuíochas le hAcht na dTeangacha Oifigiúla tá méadú tagtha ar an éileamh do rúnaithe agus riarthóirí a bhfuil Gaeilge au mar phríomhuirlis teanga. 

Sa mhéid go bhfuil sainfhreagracht na n-eagraíochtaí Gaeilge in Éirinn chomh leathan sin, fostaíonn siad daoine ó raon leathan disciplíní.

Tá deiseanna ann le haghaidh riarthóirí i múseaeim agus ag láithreáin oidhreachta ar fud na tíre.

Cad iad na cúrsaí is fearr a chuideodh liom?

Cúrsaí Fochéime

CAO Code Course Title College

Cúrsaí Iarchéime

Tá a lán cúrsaí iarchéime ar fáil a chuirfeadh le do chuid scileanna agus thabharfadh an buntáiste breise sin duit.

Cuardach le haghaidh cúrsaí Iarchéime de réir earnála

Earnáil Ghairme(acha)

Cá bhfaighinn tuilleadh eolais