Faisnéis Margadh an tSaothair

 
Information from National Skills Bulletin 2010, compiled by FAS and the Expert Group on Future Skills Needs
Gairmeacha Eolaíochta 
Gairmeacha Innealtóireachta  
Gairmeacha do Ghairmithe TF 
Gairmeacha Gnó & Airgeadais 
Gairmeacha Cúraim Sláinte 
Gairmeacha Oideachais  
Gairmeacha Sóisialta & Cúraim 
Gairmeacha Dlí & Slándála 
Gairmeacha do Ghairmithe Tógála 
Gairmeacha do Cheardaithe Tógála 
Gairmeacha Ceardaíochta Eile  
Gairmeacha Ealaíne, Spóirt & Turasóireachta  
Gairmeacha Iompair & Loighistice  
Gairmeacha Cléireachais  
Gairmeacha Díolacháin 
Oibríochtaí  
Oibríochtaí Ginearálta  

Margadh Fostaíochta
Cuntasóir
Teicneoir Cuntasaíochta
Ainéistéisí
Speisialtóirí in Olltiomsú Sonraí
Bithcheimiceoir
Bitheolaí/Micribhitheolaí
Teicneoir Saotharlainne Bitheolaíochta
Oibrí Tógála
Anailísí Gnó
Búistéir - Mórdhíol
Siúinéir/ Saor Adhmaid
Beochantaóir
Innealtóir Ceimiceach
Teicneoir Próisis i Monarcha Ceimiceáin
Ceimiceoir
Altra - Leanaí
Innealtóirí Sibhialta/Mianadóireachta
Cócaire faoi Oiliúint
Speisialtóir Tacaíochta Ríomhaire/TF
Suiteálaithe Trealamh Tógála
Oibrí Crann Tógála
Bainisteoir Seirbhísí do Custaiméirí
Riarthóir Bunachair Shonraí
Innealtóir Deartha & Forbartha
Dochtúir
Innealtóir Leictreachais
Leictreoir
Innealtóir Comhshaoil
Príomhchócaire
Oibrí Faiche Aonaigh
Feirmeoir
Feisteoir
Ullmhaitheoir Bia
Oibrí Forcardaitheora
Cuntasóir Ciste
Altra – Ginearálta
Gloineadóir / Snoíodóir Cloiche
Cúntóir Cúram Leanaí
Tiománaí Feithiclí Earraí Troma
Cúntóir Baile
Bainisteoir Fáilteachais
Altra – Míchumas Meabhrach
Bainisteoir Tionscadail TF
Pleanálaí Loighistice
Innealtóir Déantúsaíochta
Díolamóir/Oibrí Líne i Monarcha
Feidhmeannach Margaíochta
Innealtóir Meicniúil
Cnáimhsí
Néareolaí
Altra - Oideasóir
Gínéiceolaí
Péidiatraí
Péintéir/ Maisitheoir
Paraimhíochaineoir
 

Margadh Fostaíochtata

Úsáidtear an téarma ‘margadh fostaíochta’ chun cur síos ar an gcaidreamh idir an láthair oibre (fostaíocht atá ar fáil) agus an fórsa saothair (daoine, 16 bliana déag d’aois agus os a chionn), atá ag obair nó ar fáil chun bheith ag obair. Deirtear go bhfuil margadh fostaíochta sláintiúil má tá dóthain oibre ar fáil ann dóibh siúd a lorgaíonn í. I bhformhór na dtíortha ar domhan tá an fhadhb chéanna ann ó thaobh margadh sláintiúil fostaíochta a bhaint amach agus a choinneáil.

In Éirinn, mar is amhlaidh i dtíortha eile, athraíonn sláintiúlacht an mhargaidh fostaíochta le caitheamh ama. Sna blianta roimh 2007, bhí ceann de na margaí fostaíochta is láidre (sláintiúla) ar domhan againn. Anois, tá an eacnamaíocht faoi bhrú, níl an méid céanna deiseanna fostaíochta ann, agus tá an éagothroime idir líon na bpost ar fáil agus líon na n-oibrithe leis na scileanna riachtanacha ag éirí níos fairsinge, i roinnt cásanna níl dóthain fostaithe ann (e.g. innealtóirí) agus i roinnt eile tá an iomarca ann (e.g. tógálaithe).

Sna naisc seo a leanas tá rochtain ar fáil ar na príomhfhoinsí eolais óna gcinnimid cé chomh sláintiúil is atá an margaidh fostaíochta. Ní miste a lua go gcuireann réamhaisnéisí agus tráchtaireachtaí ár n-eacnamaithe, ár dtaighdeoirí agus ár n-iriseoirí eolas ar fáil ar chóir é a mheas go cúramach. É sin ráite, molaimid nár chóir na réamhaisnéisí sin faoi staid an mhargaidh fostaíochta amach anseo (2+ bhliain) a chur san áireamh ach mar ghné amháin de roinnt mhaith gnéithe a rachadh i bhfeidhm ar do rogha gairme.