Faisnéis Margadh an tSaothair

 
Information from National Skills Bulletin 2010, compiled by FAS and the Expert Group on Future Skills Needs
Gairmeacha Eolaíochta 
Gairmeacha Innealtóireachta  
Gairmeacha do Ghairmithe TF 
Gairmeacha Gnó & Airgeadais 
Gairmeacha Cúraim Sláinte 
Gairmeacha Oideachais  
Gairmeacha Sóisialta & Cúraim 
Gairmeacha Dlí & Slándála 
Gairmeacha do Ghairmithe Tógála 
Gairmeacha do Cheardaithe Tógála 
Gairmeacha Ceardaíochta Eile  
Gairmeacha Ealaíne, Spóirt & Turasóireachta  
Gairmeacha Iompair & Loighistice  
Gairmeacha Cléireachais  
Gairmeacha Díolacháin 
Oibríochtaí  
Oibríochtaí Ginearálta  

Margadh Fostaíochta
Bainisteoir Lóistín
Cuntasóir
Cúntóir Cuntas
Ainéistéisí
Ceimiceoir Anailíseach
Beochantaóir
Forbróir Aipeanna - Android / iOS
Cuntais Chomhlachaithe
Foireann i mBeár
Bithcheimiceoir
Bitheolaí/Micribhitheolaí
Teicneoir Saotharlainne Bitheolaíochta
Bríceadóir
Siúinéir/ Saor Adhmaid
Teicneoir Saotharlainne Ceimice
Altra - Leanaí
Innealtóirí Sibhialta/Mianadóireachta
Cócaire faoi Oiliúint
Speisialtóir Tacaíochta Ríomhaire/TF
Innealtóireacht Ríomhaireachta agus Bogearraí
Ríomheolaí
Bainisteoirí Córas Ríomhaireachta
Anailísí Córas TF
Ríomhchláraitheoir Ríomhclár/Anailísí Ríomhaireachta
Bainisteoir Cuntas Corparáideach
Oibrí Crann Tógála
Cléireach Árachais
Bainisteoir Seirbhísí do Custaiméirí
Bainisteoir Seirbhísí do Chustaiméirí
Gníomhaire - Tacaíocht do Chustaiméirí
Innealtóir Deartha & Forbartha
Dochtúir
Innealtóir Leictreachais
Leictreoir
Teicneoir Innealtóireachta
Oifigeach Sláinte Comhshaoil
Príomhchócaire
Oibrí Forcardaitheora
Seoltóir Lastais / Gníomhaire Loingseoireachta
Cuntasóir Ciste
Dearthóir Ríomhchluichí
Ríomhchláraitheoir Ríomhchluichí
Altra – Ginearálta
Oibrí Tógála Ginearálta
Bainisteoir Sláinte agus Sábháilteachta
Cúntóir Cúram Leanaí
Cúntóir Altranais/Cúraim Sláinte
Oibrí/Úinéir Feithicilí Earraí Troma
Tiománaí Feithiclí Earraí Troma
Cúntóir Baile
Bainisteoir Córas Faisnéise
Altra – Míchumas Meabhrach
Bainisteoir TF
Bainisteoir Tionscadail TF
Ceann Foirne TF
Cúntóir Cistine
Teicneoir / Cúntóir Saotharlainne
Pleanálaí Loighistice
Comhairleoir Bainistíochta
Díolamóir/Oibrí Líne i Monarcha
Meicneoir Mótair
Innealtóir Meicniúil
Cúntóir Saotharlainne Leighis
Altra Síciatrachta
Oibrí Miotail / Táthaire
Riarthóir Líonraí
Teiripeoir Saothair
Pacálaí (Ginearálta)
Péintéir/ Maisitheoir
Cógaiseoir
 

Margadh Fostaíochtata

Úsáidtear an téarma ‘margadh fostaíochta’ chun cur síos ar an gcaidreamh idir an láthair oibre (fostaíocht atá ar fáil) agus an fórsa saothair (daoine, 16 bliana déag d’aois agus os a chionn), atá ag obair nó ar fáil chun bheith ag obair. Deirtear go bhfuil margadh fostaíochta sláintiúil má tá dóthain oibre ar fáil ann dóibh siúd a lorgaíonn í. I bhformhór na dtíortha ar domhan tá an fhadhb chéanna ann ó thaobh margadh sláintiúil fostaíochta a bhaint amach agus a choinneáil.

In Éirinn, mar is amhlaidh i dtíortha eile, athraíonn sláintiúlacht an mhargaidh fostaíochta le caitheamh ama. Sna blianta roimh 2007, bhí ceann de na margaí fostaíochta is láidre (sláintiúla) ar domhan againn. Anois, tá an eacnamaíocht faoi bhrú, níl an méid céanna deiseanna fostaíochta ann, agus tá an éagothroime idir líon na bpost ar fáil agus líon na n-oibrithe leis na scileanna riachtanacha ag éirí níos fairsinge, i roinnt cásanna níl dóthain fostaithe ann (e.g. innealtóirí) agus i roinnt eile tá an iomarca ann (e.g. tógálaithe).

Sna naisc seo a leanas tá rochtain ar fáil ar na príomhfhoinsí eolais óna gcinnimid cé chomh sláintiúil is atá an margaidh fostaíochta. Ní miste a lua go gcuireann réamhaisnéisí agus tráchtaireachtaí ár n-eacnamaithe, ár dtaighdeoirí agus ár n-iriseoirí eolas ar fáil ar chóir é a mheas go cúramach. É sin ráite, molaimid nár chóir na réamhaisnéisí sin faoi staid an mhargaidh fostaíochta amach anseo (2+ bhliain) a chur san áireamh ach mar ghné amháin de roinnt mhaith gnéithe a rachadh i bhfeidhm ar do rogha gairme.