Baile     

Cuardaitheoir Gairme

Cuardaigh de réir Réimse Spéise

I ngairmeacha an Réadaí bíonn gníomhaíochtaí oibre i gceist ina bhfuil fadhbanna agus réitigh phraiticiúla theagmhálacha. Go minic déileálann siad le ábhair fhíorshaoil amhail adhmad, uirlisí agus innealra. I gcás roinnt mhaith de na gairmeacha seo bítear ag obair lasmuigh.Cuardaigh >
I ngairmeacha an Iniúchóra bíonn sé i gceist oibriú le smaointe, agus bíonn gá le han-chuid smaointeoireachta. Go hiondúil bíonn fíricí a lorg agus fadhbanna a réiteach le meabhair chinn i gceist leis na gairmeacha seo.  Cuardaigh >
I gcás gairmeacha an Nádúraí go minic bítear i mbun gníomhaíochtaí a áiríonn fadhbanna agus réitigh theagmhálacha phraiticiúla. Go minic bítear ag déileáil le plandaí, le hainmhithe agus le hábhair fhíorsaoil amhail adhmad, uirlisí agus innealra.  Cuardaigh >
I ngairmeacha an Riarthóra bítear ag obair le sonraí seachas le smaointe agus le daoine. Is maith leis na daoine seo gnáthaimh agus treoracha soiléire, agus is maith leo fíricí agus figiúirí a sheiceáil.  Cuardaigh >
I ngairmeacha an Fhiontraí bíonn sé i gceist tionscadail a chur ar bun agus a chur i gcrích. Is b'fhéidir go mbeadh sé i gceist sna gairmeacha seo daoine a threorú agus cinntí a dhéanamh. Uaireanta bíonn gá dul sa fhiontar agus go minic bíonn cúrsaí gnó i gceist.  Cuardaigh >
I ngairmeacha Cruthaitheacha bítear ag obair le foirmeacha, dearthaí agus pátrúin éagsúla. Go minic bíonn féinléiriú i gceist agus is féidir an obair a dhéanamh gan cloí le sraith shoiléir rialacha.  Cuardaigh >
I gcás ghairmeacha an duine Shóisialta bíonn sé i gceist oibriú le daoine eile, cumarsáid a dhéanamh leo agus iad a mhúineadh. Go minic bítear ag soláthar seirbhísí do dhaoine eile sna gairmeacha seo.  Cuardaigh >
I gcás gairmeacha Teangeolaíochta go minic bítear ag obair le teanga agus leis na cineálacha éagsúla cumarsáide trí mheán an fhocail scríofa agus na meán ó bhéal.  Cuardaigh >
Torthaí |
 Teideal poist Cur síos achomair Gnáthriachtanais iontrála Éileamh

Aigéaneolaí Déanann Aigéaneolaí staidéar ar aigéin agus fharraigí an domhain. ar an gcaoi a n-oibríonn siad agus ar a ndéanann siad.
Ainéistéisí Is dochtúir cáilithe é/í Ainéistéisí le hoiliúint speisialaithe agus oibríonn sé/sí i rannóg máinliachta ospidéil. Cinntíonn an t-ainéistéisí go bhfuil othair ullmhaithe d’obráid. Go bhfuil siad compordach lena linn agus go ndéantar maoirseacht orthu ina dhiaidh.
Anailísí Córas TF Déanann Anailísí Córas TF anailís ar riachtanais úsáideoirí deiridh ríomhairí agus scríobhann tuairiscí do ríomhchláraitheoirí agus do theicneoirí.
Anailísí Gnó Dearann Anailísí Gnó córais ghnó agus déanann anailís orthu chun a n-éifeachtúlacht a optamú.
Anailísí Slabhra Soláthair Oibríonn chun feabhas a chur ar phróisis an tslabhra soláthair i réimsí amhail déantúsaíocht, miondíol agus lóistíocht.
Bainisteoir TF Déanann an Bainisteoir TF maoirsiú agus bainistiú ar reáchtáil na rannóige ríomhaireachta.
Bainisteoir Tionscadail TF Bainistíonn an Bainisteoir Tionscadail TF córais ríomhaireachta in eagraíocht agus déileálann le haon fhadhb a thagann chun cinn.
Bainisteoirí Córas Ríomhaireachta Déanann an Bainisteoir Córas Ríomhaireachta pleanáil. stiúradh nó comhordú ar ghníomhaíochtaí i réimsí amhail próiseáil sonraí leictreonacha. córais faisnéise. anailís chóras agus ríomhchlárú.
Bithcheimiceoir Déanann an Bithcheimiceoir staidéar ar cheimic ainmhithe agus phlandaí agus anailís ar a gcealla agus ar a bhfíocháin.
Bitheolaí Móilíneach Déanann taighde ar an gcaoi a n-idirghníomhaíonn roinnt córas sa chill, mar shampla idirghníomhaíocht idir DNA, RNA agus bithshintéis próitéin.
Bitheolaí/Micribhitheolaí Déanann an Bitheolaí/Micribhitheolaí staidéar agus anailís ar bheatha plandaí agus ainmhithe agus bailíonn siad eolas fúthu.
Ceimiceoir Déanann an Ceimiceoir taighde agus anailís ar ábhair agus ar dhéanmhas substaintí ceimiceacha.
Ceimiceoir Anailíseach Déanann Ceimiceoirí Anailíseacha staidéar ar chomhdhéanamh beacht ábhair nádúrtha agus shaorga.
Cógaiseoir Oibríonn an Cógaiseoir i gcógaslann ag ullmhú cógas agus ag tabhairt comhairle do dhaoine maidir leis an gcóir leighis is oiriúnaí.
Cógaseolaí Déanann an Cógaseolaí staidéar ar na héifeachtaí ag ceimicí agus cóireálacha leighis ar ainmhithe agus ar dhaoine.
Coslia Speisialaíonn an Coslia i gcúram agus i gcóireáil ionfhabhtuithe agus ghalair na gcos.
Dochtúir Déanann an Dochtúir scrúdaí ar dhaoine. tugann cóir leighis dóibh agus cuireann comhairle ar dhaoine tinne in ospidéal nó i lialann áitiúil.
Eacnamaí Déanann an tEacnamaí anailís ar eolas airgeadais chun réamhaisnéis a thabhairt ar threochtaí eacnamaíochta na todhchaí.
Eagarthóir Tarchurtha
Eolaí (fisicí) Déanann an tEolaí (fisicí) taighde ar fheiniméin fhisiceacha. forbraíonn teoiricí agus dlíthe ar bhunús breathnaithe agus tástála. agus ceapann modhanna chun dlíthe agus teoiricí a chur i bhfeidhm i dtionscal agus réimsí eile.
Eolaí Bia Déanann an tEolaí Bia anailís ar bhia agus ar éifeachtaí próiseála. reoite agus stórála bia.
Eolaí Bithleighis Déanann raon trialacha saotharlainne agus eolaíochta mar chuid den phróiseas diagnóisithe agus cóireála galar.
Eolaí Fóiréinseach Scrúdaíonn an tEolaí Fóiréinseach ábhar a thógann na póilíní as láthair coire ag úsáid teicnící eolaíochta.
Eolaí Muirí Déanann an tEolaí Muirí staidéar ar fharraigí agus ar an mbealach ina n-idirghníomhaíonn siad leis an domhan agus an atmaisféar. Úsáideann siad a n-eolas chun úsáid a bhaint as acmhainní muirí agus damáiste don chomhshaol a íoslaghdú.
Eolaí Spóirt Oibríonn le cliaint chun feabhas a chur ar a bhfeidhmíocht spóirt agus a sláinte ghinearálta ag úsáid an eolais atá acu ar fhiseolaíocht, ar bhithmheicnic agus ar shíceolaíocht.
Eolaí Talmhaíochta Bíonn i mbun gach gníomhaíocht a thagann faoi scáth an teidil Talmhaíocht agus i mbun an ghnó agus na seirbhísí a bhaineann leis an réimse sin.
Eolaí Tírdhreacha Baineann eolaithe tírdhreacha úsáid as a saineolas eolaíochta chun fadhbanna praiticiúla tírdhreacha a réiteach agus a chosc.
Fiaclóir Tugann an Fiaclóir cóireáil d’othair le fadhbanna agus galair bhéil agus fiacla.
Fisiceoir Déanann an Fisiceoir staidéar ar cháilíochtaí ábhar agus déanann anailís ar fhoirmeacha fuinnimh agus a n-éifeachtaí ar an domhan.
Forbróir Aipeanna - Android / iOS
Géineolaí Déanann staidéar ar oidhreachtúlacht sainairíonna fisiceacha ainmhithe agus daoine daonna a fhaigheann siad le huacht óna dteaghlaigh agus óna bpobail.
Geolaí Déanann an Geolaí staidéar ar na carraigeacha. mianraí agus na hiontaisí a dhéanann suas screamh an domhain.
Gínéiceolaí Sainfheidhmíonn an Gínéiceolaí i gcóir leighis agus comhairle a thabhairt do mhná maidir le ceisteanna faoi shláinte. faoi thoircheas agus faoi bhreith linbh.
Gníomhaire um Athrú Sonraí
Hidreolaí Déanann staidéar ar ghluaiseacht, dáileadh agus cáilíocht an uisce in aibhneacha, locha agus aigéin, ag úsáid coincheapa éagsúla mar shampla an timthriall uisce.
Hoiméapat Úsáideann an Hoiméapat leigheasann nádúrtha chun cóir leighis a thabhairt d’othair agus iad a leigheas.
Innealtóir - Fuinneamh Oibríonn ar bhealaí chun fuinneamh a tháirgeadh ó fhoinsí in-athnuaite nó inbhuanaithe mar shampla fuinneamh gaoithe, cumhacht ghréine nó bithbhreoslaí, nó ó fhoinsí níos traidisiúnta mar shampla ola agus gás.
Innealtóir - Rialú Leictreach Déanann innealtóirí rialúcháin taighde, dearadh, forbairt agus bainistiú ar an trealamh a úsáidtear chun monatóireacht a dhéanamh ar raon córas agus trealaimh.
Innealtóir - Uisce Oibríonn innealtóirí uisce ar thionscadail amhail scéimeanna cosanta tuillte agus cláir feabhsúcháin séarachais ag gach céim dá bhforbairt agus dá gcur i bhfeidhm.
Innealtóir Aerloingseoireacht Oibríonn an tInnealtóir Aerloingseoireachta d’aerlínte. do dhéantúsóirí aerárthach. do chomhlachtaí léasúcháin aerárthaigh agus do chomhlachtaí eile a bhfuil baint acu le cothabháil. deisiú agus forchóiriú aerárthaigh.
Innealtóir bogearraí Forbraíonn. cruthaíonn agus déanann an tInnealtóir Bogearraí mionathruithe ar bhogearraí feidhmchláir ríomhaire ginearálta nó ar shainchláir áirge.
Innealtóir Ceimiceach Déanann taighde, dearadh agus pleanáil ar phróisis a bhíonn in úsáid chun ceimiceáin a tháirgeadh.
Innealtóir Comhshaoil Bíonn innealtóirí comhshaoil ag díriú ar thionscadail a bhaineann le hacmhainní nádúrtha seachas tionscadail de dhéantús an duine agus tugann tús áite do chosaint agus caomhnú an chomhshaoil i ndearadh agus i bhforbairt tionscadail.
Innealtóir Foirgníochta Dearann an tInnealtóir Foirgníochta agus déanann maoirseacht ar thógáil sábháilte struchtúr amhail droichid. staidiamaí agus foirgnimh mhóra.
Innealtóir Géiniteach Déanann Innealtóirí Géiniteacha mionathrú ar DNA (na móilíní is bun le hábhar géineolaioch) orgánaigh chun saintréithe an orgánaigh sin a athrú.
Innealtóir Leictreachais Oibríonn an tInnealtóir Leictreachais i dtimpeallachtaí tionsclaíocha. tráchtála agus teaghlaigh ag dearadh. ag suiteáil agus ag triail crua-earraí leictreacha.
Innealtóir Meicniúil Comhlíonann an tInnealtóir Meicniúil dualgais innealtóireachta i bpleanáil agus i ndearadh uirlisí. innill. meaisíní agus trealaimh mheicniúil eile. Déanann sé/sí maoirsiú ar shuiteáil. oibriú. ar chothabháil agus ar dheisiú trealaimh amhail córas láraithe teasa. gáis. uisce agus gaile.
Innealtóir Pleanála Bíonn an tInnealtóir Pleanála freagrach as na roghanna do bhealach nua a chur chun tosaigh ó thaobh teicniúlachta agus praiticiúlachta de. agus téann i gcomhairle agus buaileann le grúpaí a bhfuil suim acu ann.
Innealtóir Talmhaíochta Bíonn baint ag an Innealtóir Talmhaíochta le dearadh agus tógáil innealra talmhaíochta. córas agus foirgneamh.
Innealtóir Teileachumarsáide Oibríonn an tInnealtóir Teileachumarsáide ar na cineálacha éagsúla teicneolaíochtaí a chuireann ar ár gcumas cumarsáid a dhéanamh thar achar fada. córais satailíte agus chábla. fóin phóca. radathonnta. an tIdirlíon agus ríomhphost san áireamh.
Innealtóireacht Cheimiceach & Phróiseas Tá innealtóirí próiseála gléasra ceimiceach freagrach as córais ard-uathoibríocha a rialaíonn gléasra ceimiceach.
Innealtóireacht Ríomhaireachta agus Bogearraí Déanann Innealtóirí Ríomhaireachta agus Bogearraí anailís ar chórais ríomhaireachta agus ar bhogearraí. agus déanann a leithéid a dhearadh agus a chruthú chomh maith.
Luibheolaí Déanann staidéar ar chealla, ar éabhlóid, ar ghéin, agus ar speicis éagsúla plandaí. Déanann iniúchadh ar an gcaoi a bhfásann plandaí agus ar cá bhfásann siad agus ar an tionchar a bhíonn ag ceimiceáin agus galair ar na plandaí sin.
Máinlia Dochtúir cáilithe leighis le speisialtóireacht sa mháinliacht d’othair le galar nó riocht meathlúcháin.
Máinlia Béil Cuireann cúram máinliachta ar fáil d’fhiacla, don ghiall agus do chnámha na haghaidhe.
Matamaiticeoir Úsáideann an Matamaiticeoir matamaitic chun fadhbanna a réiteach i dtionscail. i dtráchtáil agus i dteicneolaíocht.
Meitéareolaí Déanann an Meitéaraolaí an aimsir agus córais aimsire a staidéar chun réamhaisnéis a thabhairt ar choinníollacha aimsire sa todhchaí.
Micribhitheolaí Déanann Micribheitheolaí staidéar agus taighde ar mhicrea-orgánaigh amhail baictéir agus algaí.
Nádúrapat Cuireann cineálacha malartacha cúraim sláinte ar fáil don phobal.
Néareolaí Déanann staidéar ar an néarchóras, agus cleachtann diagnóis agus cóireáil na ngalar bainteach.
Oftailmeolaí Dochtúir láncháilithe leighis le speisialtóireacht i gceartú radhairc agus a oibríonn ar gach cineáil máchail, galar agus neamhrod súl.
Oifigeach i Saotharlann Eolaíochta Leighis Déanann an tOifigeach seo triail agus tástáil eolaíochta i saotharlann leighis.
Oistéapat Tugann Oistéapat cóireáil do dhaoine le gortuithe ag baint leis an droim. muineál nó le géag. ag úsáid suathaireachta.
Ortódóntóir Cuireann cóireáil fiaclóireachta ar othair le fiacla atá mí-ailínithe trí úsáid a bhaint as coinneálaithe fiacla.
Ortoptach Déanann diagnóisiú agus cóireáil ar dheacrachtaí le gluaiseacht súl.
Paiteolaí Déanann an Paiteolaí scrúdú agus staidéar ar na cúiseanna le galair agus tinnis éagsúla. agus a n-éifeachtaí.
Péidiatraí Is Dochtúir é/í an Péidiatraí a speisialaíonn i gcóir leighis do pháistí agus leanaí nuabheirthe.
Pleanálaí Baile agus Tuaithe Déanann an Pleanála Baile /Tuaithe taighde ar fhorbairt bailte agus ceantair tuaithe sa todhchaí agus cabhraíonn lena bplenáil
Raideolaí - Diagnóiseach Is dochtúirí iad raideolaithe. Déanann siad scrúdú agus diagnóisiú ar neamhoird agus ar ghalair ag úsáid x-ghathanna agus ábhair radaighníomhacha agus féadfaidh siad cóireáil a chur ar othair.
Raideolaí Cliniciúil/Oineolaíocht Déanann speisialú i gcóireáil a chur ar othair le hailse ag úsáid teiripe radaíochta (x-ghathanna ard-fhuinnimh a úsáid chun cealla ailse a mharú).
Réalteolaí Déanann Réalteolaí staidéar ar spás agus ar an gcruinne agus déanann léarscáileanna díobh. ag úsáid eolais ó theileascóip agus shatailítí.
Reifléacseolaí Baineann reifléacseolaí úsáid as teicnící brúphointí sa chos a chomhfhreagraíonn do gach orgán agus córas sa chorp, chun cuidiú le hothair teacht aniar ó ghortuithe agus tinnis fhisiceacha agus ar mhaithe le folláine ghinearálta an othair.
Ríomhchláraitheoir Ríomhchluichí Baineann ríomhchláraitheoirí ríomhchluichí leas as na smaointe do choincheapa nua a bhí ag na dearthóirí ríomhchluichíochta chun cluichí a chruthú.
Ríomhchláraitheoir Ríomhclár/Anailísí Ríomhaireachta Scríobhann an Ríomhchláraitheoir Ríomhchlár Feidhmchláir Bogearraí do ríomhairí. déanann eagarthóireacht orthu agus athraíonn iad de réir mar is gá.
Ríomheolaí Baineann an ríomheolaíocht le dearadh agus ailtireacht ríomhairí, le forbairt ríomhchlár agus le tógáil éifeachtach córas. Tá an ríomheolaíocht nua-aimseartha ina bunchuid de gach gné den tionscal agus den ghnó agus tá sí ina bonn is taca le gach gné dár saol pearsanta freisin.
Sainchomhairleoir Gnó Cuireann comhairle oibiachtúil, saineolas agus scileanna speisialtóireachta ar fáil dá gcliaint, ag féachaint le luach a chruthú sa ghnó, an leas is fearr a bhaint as an bhfás nó feabhas a chur ar fheidhmíocht an ghnó.
Sainhomhairleoir Sábháilteachta Bia Ullmhaíonn agus soláthraíonn cúrsaí oiliúna do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí maidir leis na ceisteanna is déanaí a bhaineann le Bainistiú Sábháilte Bia.
Seandálaí Cuardaíonn an Seandálaí eolas ar an am a chuaigh thart trí staidéar a dhéanamh ar dhéantáin ársa agus tochailt faoina gcoinne.
Síceolaí Cabhraíonn an Síceolaí le daoine a bhfuil mearbhall meabhair nó mothúchánach orthu feabhas a chur ar a meabhairshláinte.
Síceolaí Gairme Cuireann i bhfeidhm prionsabail na síceolaíochta i réimsí na n-acmhainní daonna, an riaracháin, na bainistíochta, agus na margaíochta in eagraíocht.
Síceolaí Oideachais Déanann an Síceolaí Oideachais measúnú ar pháistí le difríochtaí nó deacrachtaí foghlama.
Síceolaí Spóirt Cuireann i bhfeidhm a bhfuil ar eolas faoi chúrsaí síceolaíochta, i suíomh spóirt, chun cabhrú le lúthchleasaithe, cóitseálaithe agus foirne spóirt barr a gcumais a bhaint amach.
Síciatraí Oibríonn an Síciatraí le daoine a bhfuil tinneas nó easláinte shíceolaíoch acu agus cuireann cóireáil ar fáil dóibh.
Socheolaí/Taighdeoir Socheolaíochta Déanann staidéar ar an tsochaí dhaonna agus ar iompraíocht shóisialta trí scrúdú a dhéanamh ar ghrúpaí agus ar institiúidí sóisialta, chomh maith le heagraíochtaí éagsúla sóisialta, reiligiúnda, polaitiúla agus gnó.
Speisialtóir Innealtóireachta TF Insamhlaíonn an Speisialtóir seo fadhbanna i gcoinníollacha saotharlainne agus oibríonn ar réiteach a aimsiú.
Speisialtóirí in Olltiomsú Sonraí Oibríonn le bailiúcháin sonraí agus déanann anailís ar olltiomsú sonraí a fhaightear ón ríomhaire agus ó úsáideoirí an idirlín.
Tacaíocht Pleanála Baile Déanann obair riaracháin agus theicniúil a chuidíonn múnlú a dhéanamh ar phobail áitiúla. Áiríonn seo obair ar dhearadh sráidbhaile nó forbairtí d’fhoirgnimh chathrach, leagan amach do bhóithre nua nó beartais chomhshaoil.
Taighdeoir Margaidh Déanann an Taighdeoir Margaidh suirbhéanna trí agallaimh a chur ar dhaoine go pearsanta agus ar an teileafón.
Taighdeoir Meán
Taighdeoir Polaitíochta Déanann taighdeoirí polaitíochta taighde do Bhaill den Dáil (Teachtaí Dála), do pháirtithe polaitíochta nó d’institiúidí taighde.
Tástálaí Rialú Cáilíochta Seiceálann an Tástálaí seo caighdeán táirgí nuadhéanta ag déanamh measúnaithe orthu ó thaobh fabhtanna agus lochtanna de.
Tástálaí Ríomhchluichí Déanann trialacha arís is arís eile ar ríomhchluichí chun a chinntiú nach bhfuil aon tuislí nó fabhtanna sna bogearraí nó i ndearadh na gcluichí.
Teicneoir / Cúntóir Saotharlainne Oibríonn an Teicneoir/Cúintóir Saotharlainne i saotharlann ag cabhrú le foirne eolaíochta agus teicniúla le dualgais laethúla.
Teicneoir Saotharlainne Ceimice Cuireann an teicneoir saotharlainne ceimice cúnamh ar fháil don cheimiceoir. Cuireann an trealamh i bhfearas, ullmhaíonn agus déanann siad turgnaimh agus breacann siad síos torthaí.
Teicneolaí Bia Bíonn teicneolaithe bia fostaithe in eagraíochtaí éagsúla san earnáil phoiblí agus phríobháideach mar shampla cuideachtaí déantúsaíochta bia agus cuideachtaí miondíola, eagraíochtaí lárnacha rialtais agus cumainn/cuideachtaí sainchomhairleoireachta speisialtóireachta taighde.
Teicneolaí Dathanna Déanann teicneolaithe dathanna taighde ar úsáid ruaimeanna agus dathanna, agus déanann iad a fhorbairt agus a tháirgeadh.
Tréidlia Déanann an Tréidlia scrúdú ar gach cineál ainmhí tinn agus gortaithe. déanann cóireáil orthu agus tugann comhairle maidir le sláinte agus leas ainmhithe.
Zú-eolaí Déanann staidéar ar iompraíocht, ar fhiseolaíocht, ar éabhlóid agus ar aicmiú ainmhithe.