Scileanna Gairme

Cómortas Náisiúnta i SCILEANNA GAIRME 2019

An bhfuil tú ag déanamh na hldirbhliana nó na hArdteiste?

Déan imscrúdú gairme. Bunaigh é ar na scileanna a fuair tú le linn duit bheith ar shochrúchán oibre agus d'fhéadfá ceann de na duaiseanna iontacha seo a bhuachan.

Le cur isteach air, déan teagmhail le do Chomhordaitheoir san Ldirbhliain, san Ardteist Fheidhmeach nó i nGairmchlár na hArdteiste nó le do Threoirchomhairleoir nó tabhair cuairt ar www.careersportal.ie lé tuilleadh sonraí a fháil.

As Bearla