Baile     

Acmhainní

Póstaeir

Roghanna Oideachais & Oiliúna
Roghanna Oideachais & Oiliúna

Suimeanna Gairme & An Saol Oibre
Suimeanna Gairme & An Saol Oibre

Seas Amach ón Slua
Seas Amach ón Slua

Pointí
Pointí

Comórtas Scileanna Gairme 2024
Comórtas Scileanna Gairme 2024

Scileanna a bhaineann le foghlaim teanga
Scileanna a bhaineann le foghlaim teanga

 

Cártaí Smaointeoireachta

Cártaí Smaointeoireachta 1
Cártaí Smaointeoireachta 1

Bainistiú Eolais 1.1

Cártaí Smaointeoireachta 1.1
Cártaí Smaointeoireachta 1.1

Smaointeoireacht, Fadhbréiteach agus Cinnteoireacht

Cártaí Smaointeoireachta 1.3
Cártaí Smaointeoireachta 1.3

Bheith Cruthaitheach

Cártaí Smaointeoireachta 1.4
Cártaí Smaointeoireachta 1.4

Ag Obair le Daoine Eile

Cártaí Smaointeoireachta 1.5
Cártaí Smaointeoireachta 1.5

Féinbhainistiú

Cártaí Smaointeoireachta 2
Cártaí Smaointeoireachta 2

Bainistiú Eolais

Cártaí Smaointeoireachta 2.1
Cártaí Smaointeoireachta 2.1

Smaointeoireacht, Fadhbréiteach agus Cinnteoireacht

Cártaí Smaointeoireachta 2.2
Cártaí Smaointeoireachta 2.2

Bheith Cruthaitheach

Cártaí Smaointeoireachta 2.3
Cártaí Smaointeoireachta 2.3

Ag Obair le Daoine Eile

Cártaí Smaointeoireachta 2.4
Cártaí Smaointeoireachta 2.4

Féinbhainistiú

Cártaí Smaointeoireachta 3
Cártaí Smaointeoireachta 3

Bainistiú Eolais

Cártaí Smaointeoireachta 3.1
Cártaí Smaointeoireachta 3.1

Smaointeoireacht, Fadhbréiteach agus Cinnteoireacht

Cártaí Smaointeoireachta 3.2
Cártaí Smaointeoireachta 3.2

Bheith Cruthaitheach

Cártaí Smaointeoireachta 3.3
Cártaí Smaointeoireachta 3.3

Ag Obair le Daoine Eile

Cártaí Smaointeoireachta 3.4
Cártaí Smaointeoireachta 3.4

Féinbhainistiú

Oideachas le hAghaidh Infhostaitheachta
Oideachas le hAghaidh Infhostaitheachta

• Mise agus mo Phost • Deiseanna • Féinfhostaíocht agus Freagracht Shóisialta • Bileog Gníomhaíochta

Taithí Oibre

Taithi Oibre
Taithi Oibre

Taithí Oibre na hIdirbhliana
Taithí Oibre na hIdirbhliana

Acmhainn do Chomhairleoirí Gairmthreorach

Ag Obair le Teangacha
Ag Obair le Teangacha

Paca Gníomhaíochtaí na Scolaire

Ag Obair le Teangacha
Ag Obair le Teangacha

Roinn na Gairmthreorach

Taithí Oibre ATF/GCAT
Taithí Oibre ATF/GCAT

Paca Gníomhaíochtaí an Scoláire

Imscrudú Gairme
Imscrudú Gairme

Cur i Láithair Ranga

Tionscadal Ranga: Imscrudú Gairme
Tionscadal Ranga: Imscrudú Gairme

Cur i Láithair Ranga

Cleachtadh agus Ullmhúchán a dhéanamh d’agallamh
Cleachtadh agus Ullmhúchán a dhéanamh d’agallamh

Cur i Láithair Ranga


Folláine (Luachanna & Láidreachtaí)

01 - Luachanna
01 - Luachanna

02 - Laidreachtai
02 - Laidreachtai

An tSraith Shóisearach - An Fhoghlaim Gaolmhar Leis An Treoir

An Fhoghlaim Gaolmhar Leis An Treoir
An Fhoghlaim Gaolmhar Leis An Treoir

Scileanna Gairme agus Sonraí Comórtais 2024

Scileanna Gairme Féin-Mheasúnú
Scileanna Gairme Féin-Mheasúnú

Bileog Oibre

Sonraí Comórtais - Clár Idirbhliana
Sonraí Comórtais - Clár Idirbhliana

Comórtas Scileanne Gairme - Sonraí Iontrála

Sonraí Comórtais - Cláir Árdteist
Sonraí Comórtais - Cláir Árdteist

Comórtas Scileanne Gairme - Sonraí Iontrála (ATB/ATF/GCAT)

Sonraí Comórtais - Iontrálacha Vlog
Sonraí Comórtais - Iontrálacha Vlog

Comórtas Scileanne Gairme - Sonraí Iontrála

Comórtas Scileanna Gairme 2024
Comórtas Scileanna Gairme 2024

Póstaer

An tSraith Shinsearach - Cuir i Láthair Ranga agus Bileoga Oibre

Roghnú Ábhar na hArdteiste 2020-2022
Roghnú Ábhar na hArdteiste 2020-2022

 

Tionscadal Ranga: Imscrudú Gairme
Tionscadal Ranga: Imscrudú Gairme

Imscrudú Gairme
Imscrudú Gairme

Taighde ar Cursaí Ollscoile
Taighde ar Cursaí Ollscoile

Eochairfhocail CAO
Eochairfhocail CAO

Cad é do thuairim: Dearcthaí ar Phoist
Cad é do thuairim: Dearcthaí ar Phoist

 

Tráth Na gCeist -  Eochairfhocail CAO
Tráth Na gCeist - Eochairfhocail CAO

Cur i láthair Creat Náisiúnta Cáilíoctaí NFQ
Cur i láthair Creat Náisiúnta Cáilíoctaí NFQ

Cleachtadh agus Ullmhúchán a dhéanamh d’agallamh
Cleachtadh agus Ullmhúchán a dhéanamh d’agallamh

Cur i Láithair Ranga

Córas Pointí na hArdteistiméireachta
Córas Pointí na hArdteistiméireachta

Pearsantacht
Pearsantacht

Mo Phearsantacht Féin
Mo Phearsantacht Féin

Notaí Cailiochtaí
Notaí Cailiochtaí

Foirm Réamheolais: Eolas fúm féin
Foirm Réamheolais: Eolas fúm féin

Nótaí Suíomhanna Úsáideacha do Thuismitheoirí
Nótaí Suíomhanna Úsáideacha do Thuismitheoirí

Cód Holland a Aithint Cuid 1
Cód Holland a Aithint Cuid 1

Tréithe a bhaineann le Cód Holland Cuid 2
Tréithe a bhaineann le Cód Holland Cuid 2

Plean Staidéir
Plean Staidéir

Spriocanna agus Machnamh ar na Scrúduithe
Spriocanna agus Machnamh ar na Scrúduithe

Taighde ar Chúrsaí Ollscoile 2
Taighde ar Chúrsaí Ollscoile 2

Amlíne an LOI
Amlíne an LOI

Tionscadal Ranga Imscrúdú Gairme Bliain 4
Tionscadal Ranga Imscrúdú Gairme Bliain 4

Riachtanais Iontrála
Riachtanais Iontrála

Tréithe na gCatagóirí Cód Holland Cuid 2
Tréithe na gCatagóirí Cód Holland Cuid 2

Printíseacht

PRINTÍSEACHTAí
PRINTÍSEACHTAí

...

PRINTÍSEACHT LÁRNACH DON FHORBAIRT SCILEANNA IN ÉIRINN
PRINTÍSEACHT LÁRNACH DON FHORBAIRT SCILEANNA IN ÉIRINN

...

Deiseanna Gairme le Gaeilge

Leabhrán ar Líne: Bileog 1-12
Leabhrán ar Líne: Bileog 1-12

An bhfuil suim agat sa Ghaeilge? An bhfuil tú ag smaoineamh ar ghairm le Gaeilge? Ar mhaith leat foghlaim faoin iliomad buntáistí a thabharfaidh an Ghaeilge duit sa saol oibre?