Acmhainní

Póstaeir

Roghanna Oideachais & Oiliúna
Roghanna Oideachais & Oiliúna

Suimeanna Gairme & An Saol Oibre
Suimeanna Gairme & An Saol Oibre

Seas Amach ón Slua
Seas Amach ón Slua

Pointí
Pointí

Cártaí Smaointeoireachta

Cártaí Smaointeoireachta 1
Cártaí Smaointeoireachta 1

Bainistiú Eolais 1.1

Cártaí Smaointeoireachta 1.1
Cártaí Smaointeoireachta 1.1

Smaointeoireacht, Fadhbréiteach agus Cinnteoireacht

Cártaí Smaointeoireachta 1.3
Cártaí Smaointeoireachta 1.3

Bheith Cruthaitheach

Cártaí Smaointeoireachta 1.4
Cártaí Smaointeoireachta 1.4

Ag Obair le Daoine Eile

Cártaí Smaointeoireachta 1.5
Cártaí Smaointeoireachta 1.5

Féinbhainistiú

Cártaí Smaointeoireachta 2
Cártaí Smaointeoireachta 2

Bainistiú Eolais

Cártaí Smaointeoireachta 2.1
Cártaí Smaointeoireachta 2.1

Smaointeoireacht, Fadhbréiteach agus Cinnteoireacht

Cártaí Smaointeoireachta 2.2
Cártaí Smaointeoireachta 2.2

Bheith Cruthaitheach

Cártaí Smaointeoireachta 2.3
Cártaí Smaointeoireachta 2.3

Ag Obair le Daoine Eile

Cártaí Smaointeoireachta 2.4
Cártaí Smaointeoireachta 2.4

Féinbhainistiú

Cártaí Smaointeoireachta 3
Cártaí Smaointeoireachta 3

Bainistiú Eolais

Cártaí Smaointeoireachta 3.1
Cártaí Smaointeoireachta 3.1

Smaointeoireacht, Fadhbréiteach agus Cinnteoireacht

Cártaí Smaointeoireachta 3.2
Cártaí Smaointeoireachta 3.2

Bheith Cruthaitheach

Cártaí Smaointeoireachta 3.3
Cártaí Smaointeoireachta 3.3

Ag Obair le Daoine Eile

Cártaí Smaointeoireachta 3.4
Cártaí Smaointeoireachta 3.4

Féinbhainistiú

Oideachas le hAghaidh Infhostaitheachta
Oideachas le hAghaidh Infhostaitheachta

• Mise agus mo Phost • Deiseanna • Féinfhostaíocht agus Freagracht Shóisialta • Bileog Gníomhaíochta

Taithí Oibre

Taithi Oibre
Taithi Oibre

Leabhar - 'Amach Anseo'

Na hÁbhair Árdteiste
Na hÁbhair Árdteiste

Grúpáiltear na hábhair mar seo a leanas: na Teangacha, na hEolaÍochta, an Staidéar Gnó, na hEolaíochtaÍ Feidhmeacha, Ábhair Shóisialta agus Stadéar Ealaíne. Suimeanna & Buannas Amharcaimis anois ar na grupaí seo agus na coinníollacha a bhainneann le gairmeacha atá bainte leo chomh maith leis an chineál pearsantachta a bhíonn ag duine a roghnaíonn na hachair sin.

AGALLAIMH
AGALLAIMH

Fán am a mbaineann tú an pointe seo amach, tá níos mó ná leath bealaigh ann le do phost a fháil, anois níl le déanamh agat ach a chur ina luí ar an chomhlacht gur tú an duine is fearr don jab.

Amach Anseo
Amach Anseo

  • An Bealach Chun an Choláiste
  • Na Categoirí Gairme
  • Blaiseadh den Fhostaíocht

NCGE (Lárionad Náisiúnta um Threoir san Oideachas)

CÚRSAÍ TREORACH
CÚRSAÍ TREORACH

Creat don Treoir Scoile Uile
Creat don Treoir Scoile Uile

Rogha Ábhar: Acmhainn do Threoirchomhairleoirí
Rogha Ábhar: Acmhainn do Threoirchomhairleoirí

Lamhleabhar Scoile um Threoir
Lamhleabhar Scoile um Threoir

Folláine

01 - Luachanna
01 - Luachanna

02 - Laidreachtai
02 - Laidreachtai

An tsraith shóisearach - An Fhoghlaim Gaolmhar Leis An Treoir

An Fhoghlaim Gaolmhar Leis An Treoir
An Fhoghlaim Gaolmhar Leis An Treoir