Baile     
Earnálacha Tionscail

Cad is Earnáil Tionscail ann?

Is é atá i gceist againn le hearnáil tionscail ná bailiúchán de na gairmeacha go léir a bhfuil cosúlachtaí eatarthu, mar shampla, an cineál oibre a dhéanann siad nó a ról i ngeilleagar na hÉireann. Go minic tosaíonn an rogha ghairme le spéis a bheith ag duine sna táirgí nó sna seirbhísí atá á dtairiscint ag earnáil ar leith.

 

Talmhaíocht, Ainmhithe & Bia

       
  Animals & Veterinary Science   Ainmhithe & Tréidliacht Agriculture, Horticulture & Forestry Talmhaíocht, Gairneoireacht & Foraoiseacht    
  Maritime, Fishing & Aqua-culture   Cúrsaí Mara, Iascaireacht & Dobharshaothrú Food & Beverages Bia & Deochanna    
 

Eolaíocht, Innealtóireacht & Foirgníocht

       
  Building & Construction   Ailtireacht, Foirgníocht & Maoin   Manufacturing & Production   Innealtóireacht & Déantúsaíocht    
  Chemical, Biomedical & Pharmaceutical Sciences   Eolaíochtaí Ceimiceacha, Bithleighis agus Cógaisíochta   Computers & Software   Ríomhairí & Bogearraí    
  Medical Devices Teicneolaíochtaí Bithleighis & Leighis   Physical & Mathematical Sciences   Fisic, Matamaitic & Spáseolaíocht    
  Earth & Environment An Domhan & An Timpeallacht      
 

Leigheas, Sláinte & Spórt

       
  Medical & Healthcare   Leigheas & Cúram Sláinte   Social & Caring   Síceolaíocht & Cúram Sóisialta    
  Leisure, Sport & Fitness   Fóillíocht, Spórt & Folláine        
 

Ealaíona Cruthaitheacha, Faisean & Meáin

       
  Art, Craft & Design   Ealaín, Ceardaíocht & Dearadh   Entertainment & Performing Arts   Ceol & Na Taibhealaíona    
  Fashion & Beauty   Faisin & Scéimh   Media & Publishing   Meáin & Foilsitheoireacht  
 

Rialtas, Dlí & Oideachas

       
  Civil/Public Administration & Politics   Rialtas, Polaitíocht & an AE   Security & Defense   Fógraíocht, Margaíocht & Caidreamh Poiblí    
  Classic Arts & Culture   Stair, Cultúr & Teangacha   Law & Legal   Dlí agus Dlíthiúil     
  Community & volunteering Pobal & Deonach   Education   Oideachas     
 

Cuntasaíocht, Airgeadas & Árachas

       
  Accountancy and Taxation   Cuntasaíocht & Cánachas   Banking & Finantial Services   Baincéireacht & Seirbhísí Airgeadais    
  Insurance   Árachas        
 

Gnó, Díolacháin & Turasóireacht

       
  Advertising, Marketing and Public Relations   Fógraíocht, Margaíocht agus Caidreamh Poiblí   Sales, Retail & Purchasing   Díolacháin, Miondíol & Ceannachán      
  Business Management & Human Resources   Bainistiú Gnó & Acmhainní Daonna   Clerical & Administration   Cléireachas & Riarachán    
  Tourism & Hospitality   Turasóireacht & Fáilteachas   Transport & Logistics   Iompar & Lóistíocht