Baile     
Téarmaí agus Coinníollacha Úsáide


Téarmaí agus Coinníollacha Úsáide
Cinntigh go léann tú (tagraítear duit ar na bealaí seo a leanas: Úsáideoir tú nó do ) NA TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA ÚSÁIDE go cúramach mar go rialaíonn siad d úsáid agus do rochtain ar an suíomh gréasáin seo. Mura nglacann tú leo, ná húsáid an suíomh gréasáin seo le do thoil. Tá feidhm ag na forálacha seo a leanas maidir le hÚSÁIDEOIRÍ AN tSUÍMH SEO:

1. Is le Durrow Communications an suíomh gréasáin seo (a dtagraítear dó ar na bealaí seo a leanas referred "Saoloibre", "muidne", "muid" nó "ár") agus is é Durrow Communications a fheidhmíonn an suíomh agus cuimseoidh an tagairt seo aon chuideachtaí bainteacha lena n-áirítear, i gcás go n-éileodh an comhthéacs é, ár soláthraithe tríú páirtí agus aon duine eile atá bainteach le soláthar nó cothabháil an tSuímh seo.

2. Ní cóir go bhforléireofaí aon eolas ar an suíomh gréasáin seo mar chur chinn cinn nó mar shirtheoireacht táirge nó seirbhíse nó úsáid aon táirge nó seirbhíse eile, nach bhfuil údaraithe de réir na ndlíthe agus na rialachán infheidhme san áit ina bhfuil tú i do shaoránach, i do shainchónaí, nó i d áras cónaithe.

3. D fhéadfadh nach mbeadh an t-eolas a chuirtear ar fáil ar leathanaigh an tsuímh ghréasáin seo, lena n-áirítear NA TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA ÚSÁIDE cothrom le déata agus tá siad faoi réir athraithe agus leasaithe ag Durrow Communications ó am go chéile gan fógra a thabhairt. Déanfar aon athrú nó leasú dá leithéid ar chúiseanna bona fide oibríochtúla teicniúla. Ba chóir duit athchuairt a thabhairt ar an Suíomh go tréimhsiúil chun athbhreithniú a dhéanamh ar an eolas reatha lena n-áirítear na TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA ÚSÁIDE mar go measfar go bhfuil tú tar éis glacadh le haon athruithe má leanann tú ort ag rochtain an tsuímh ghréasáin seo.

4. Cé go ndearnadh gach iarracht cruinneas a dhearbhú ní ghlacann Durrow Communications le haon fhreagracht as earráidí nó easnaimh. Ní bheidh Durrow Communications ná aon tríú páirtí a chuireann eolas ar fáil le haghaidh Saoloibre.ie chun críche scaipeadh eolais freagrach as nó ní bheidh siad faoi dhliteanas i ndáil le haon ábhar nó cruinneas an eolais a sholáthraítear ar an mbealach sin, nó as aon earráidí nó easnaimh san eolas sin.

5. Má dhéanann Úsáideoir an suíomh gréasáin a rochtain, tá sé/sí ag glacadh leis go bhféadfadh nach mbeadh teachtaireachtaí eolais agus post leictreonach a ghabhann thar an Idirlíon saor ó chur isteach ó thríú páirtithe.  Dá bhrí sin, ní féidir le Durrow Communications príobháideacht nó rúndacht eolais a ráthú, ar eolas é a bhaineann leis an Úsáideoir a bheith ag gabháil thar an Idirlíon.  Beidh an tÚsáideoir freagrach as ábhar gach cumarsáide, lena n-áirítear dlíthiúlacht, fírinneacht agus cruinneas ábhar na cumarsáide sin.

6. Is féidir leat cló nó íoslódáil a dhéanamh ar aon ríomhaire amháin de chóip amháin d ábhar na leathanach seo do d úsáid phearsanta, neamhthráchtála amháin sa bhaile. Ba chóir cóip a dhéanamh de gach fógra cóipchirt, gach fógra dílsithe agus gach séanadh. Forchoimeádtar leis seo gach ceart nár cheadaíomar go sainráite sna TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACH ÚSÁIDE SEO.

7. Tá na TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA ÚSÁIDE seo teoranta ina raon agus níl sé beartaithe go mbeidís ina gceangal iomlán. Le haghaidh liosta iomlán de na TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA ÚSÁIDE, téigh i dteagmháil linn go díreach ag:


Careersportal.ie
College House
71-73 Rock Road
Blackrock
Co Dublin
(+353 1) 4402314