Baile     

Cuardaitheoir Gairme

Cuardaigh de réir Réimse Spéise

I ngairmeacha an Réadaí bíonn gníomhaíochtaí oibre i gceist ina bhfuil fadhbanna agus réitigh phraiticiúla theagmhálacha. Go minic déileálann siad le ábhair fhíorshaoil amhail adhmad, uirlisí agus innealra. I gcás roinnt mhaith de na gairmeacha seo bítear ag obair lasmuigh.Cuardaigh >
I ngairmeacha an Iniúchóra bíonn sé i gceist oibriú le smaointe, agus bíonn gá le han-chuid smaointeoireachta. Go hiondúil bíonn fíricí a lorg agus fadhbanna a réiteach le meabhair chinn i gceist leis na gairmeacha seo.  Cuardaigh >
I gcás gairmeacha an Nádúraí go minic bítear i mbun gníomhaíochtaí a áiríonn fadhbanna agus réitigh theagmhálacha phraiticiúla. Go minic bítear ag déileáil le plandaí, le hainmhithe agus le hábhair fhíorsaoil amhail adhmad, uirlisí agus innealra.  Cuardaigh >
I ngairmeacha an Riarthóra bítear ag obair le sonraí seachas le smaointe agus le daoine. Is maith leis na daoine seo gnáthaimh agus treoracha soiléire, agus is maith leo fíricí agus figiúirí a sheiceáil.  Cuardaigh >
I ngairmeacha an Fhiontraí bíonn sé i gceist tionscadail a chur ar bun agus a chur i gcrích. Is b'fhéidir go mbeadh sé i gceist sna gairmeacha seo daoine a threorú agus cinntí a dhéanamh. Uaireanta bíonn gá dul sa fhiontar agus go minic bíonn cúrsaí gnó i gceist.  Cuardaigh >
I ngairmeacha Cruthaitheacha bítear ag obair le foirmeacha, dearthaí agus pátrúin éagsúla. Go minic bíonn féinléiriú i gceist agus is féidir an obair a dhéanamh gan cloí le sraith shoiléir rialacha.  Cuardaigh >
I gcás ghairmeacha an duine Shóisialta bíonn sé i gceist oibriú le daoine eile, cumarsáid a dhéanamh leo agus iad a mhúineadh. Go minic bítear ag soláthar seirbhísí do dhaoine eile sna gairmeacha seo.  Cuardaigh >
I gcás gairmeacha Teangeolaíochta go minic bítear ag obair le teanga agus leis na cineálacha éagsúla cumarsáide trí mheán an fhocail scríofa agus na meán ó bhéal.  Cuardaigh >
Torthaí |
 Teideal poist Cur síos achomair Gnáthriachtanais iontrála Éileamh

Bainisteoir Glantacháin Tirim
Bainisteoir Lóistín Oibríonn an Bainisteoir Lóistín in óstán. déanann forbhreathnú ar an nglanadh agus na dualgais chothabhála go léir, eagraíonn fostaíocht foirne agus a sceidil oibre.
Bainisteoir Urlár - Teilifís / Scannán
Bearbóir
Bríceadóir Oibríonn an Brídeadóir ar láithreán tógála ag tógáil ballaí agus struchtúr eile ag úsáid brící. bloc nó ábhar eile.
Caomhnóir Músaeim/Gailearaí Ealaíne Déanann caomhnóirí músaeim/gailearaí ealaíne míreanna a chaomhnú ionas nach lobhfaidh siad. De ghnáth déanann siad speisialú i gcineál amháin míre nó ábhair mar shampla teicstílí, troscán nó péintéireachtaí
Ceangaltóir Leabhar (Ceird) Bíonn baint ag an gCeangaltóir Leabhar le gach cuid den phróiseas clódóireachta tar éis priontála. ag úsáid teicnící láimhe agus uathoibríocha.
Ceardaí Cuisniúcháin Suiteálann agus deisíonn an Ceardaí Cuisniúcháin córais chuisniúcháin agus aerchóiriúcháin i bhfoirgnimh tís agus tráchtála.
Cigire Talmhaíochta Oibríonn do ghníomhaireachtaí rialtais chun a chinntiú go bhfuil trádálaithe, feirmeoirí agus agraghnóthaí ag cloí leis na dlíthe agus na rialacháin chuí.
Clódóir Oibríonn an Clódóir le trealamh clódóireachta ag forbairt teicnící agus próisis chlódóireachta.
Coimeádaí (Iarsmalann/Gailearaí Ealaíne) Bíonn an Coimeádaí freagrach as cothabháil ghinearálta agus bainistíocht iarsmalainne nó gailearaí.
Cóimeálaí sa Tionscal Éadrom Oibríonn siad chun comhpháirteanna a shuiteáil le chéile chun táirgí a chruthú i dtionscail éagsúla, mar shampla déantús troscán, leictreonaic, nó soláthairtí uathghluaisneacha.
Cóimeálaithe Trealaimh Leictreonaice Oibríonn Cóimeálaithe Trealaimh ar líne tháirgthe i monarcha ag cur trealamh leictreonach le chéile de láimh.
Coincréiteoir Déanann an Coincréiteoir struchtúir agus ábhair as coincréit.
Comhraiceoir Dóiteáin Freagraíonn an Comhraiceoir Dóiteáin glaonna éigeandála do gach cineál timpiste agus tubaiste. tinte san áireamh.
Cruachfhosaitheoir Oibríonn an Cruachfhosaitheoir le barraí agus stíoróipí cruacha a bhíonn de dhíth in ullmhúchán cruaiche a úsáidtear le haghaidh coincréit threisithe.
Cumhdaitheoir Clúdaíonn. deisíonn agus athnuachan an Cumhdaitheoir troscán ag úsáid spriongaí. ábhar stuála agus fabraicí.
Cúntóir Cistine Oibríonn an Cúntóir Cistine i gcistin ag cabhrú le cócaire nó príomhchócaire leis na dualgais laethúla ghlantóireachta agus ullmhúcháin.
Cúntóir Cúraim Otharchairr Bionn Pearsanra Cúraim Otharchairr i mbun othair a thabhairt chuig an ospidéal agus ón ospidéal faoi ghnáthchúisí, nó faoi chúinsí éigeandála. Is minic a bhíonn na hothair sin ina ndaoine scothaosta nó ina ndaoine faoi mhíbhuntáiste.
Cúntóir Deice Cabhraíonn an Cúntóir Deice le cothabháil bád/soitheach. rigeálann téada tarraingthe. osclaíonn agus dúnann geataí agus rampaí. agus tarraingíonn slabhraí cosanta trasna ar shlite isteach.
Cúntóir Grúpaí Ceoil ar Thuras Cabhraíonn an Cúntóir seo le leagan amach teicniúil grúpa rac-cheoil nó popcheoil agus iad ar thuras.
Cúntóir Saotharlainne Leighis Oibríonn cúntóir saotharlainne leighis i saotharlanna ospidéil. Déanann siad substaintí a ullmhú agus déanann anailís orthu, cuireann tástálacha fola agus fíochán i gcrích agus cuireann torthaí na dtástálacha sin ar aghaidh chuig na dochtúirí.
Dalta - Cabhlach na gCeannaithe
Dalta sa tSeirbhís Chabhlaigh – Innealtóir Liostálann an Dalta seo sa tSeirbhís Chabhlaigh chun traenáil mar Oifigeach Innealtóireachta Muirí.
Dalta sa tSeirbhís Chabhlaigh – Mairnéalach Liostálann an Dalta seo sa tSeirbhís Chabhlaigh chun traenáil mar Oifigeach Feidhmiúcháin.
Dalta san Aerchór Liostálann an Dalta seo san Aerchór chun oiliúint a fháil mar phíolóta ag eitilt gnáthaerárthach agus aerárthach comhraic.
Dalta. Fórsaí Cosanta Faigheann Dalta Airm oiliúint chun dul sna céimeanna coimisiúnta mar oifigeach Airm. atá ina cheannaire laistigh de na Buan-óglaigh. Soláthraíonn siad ceannasaíocht agus bainistíocht sa champa.
Déantóir Caibinéad Speisialaíonn an Déantóir Caibindéad i ndéanamh píosaí troscán. amhail leabhragáin. cupaird agus vardrúis.
Déantóir Gloine Déanann an Déantóir Gloine gach cineál gloine le haghaidh fuinneog. buidéal. maisiúchán agus soithigh óil.
Déantóir Samhlacha Déanann leagan mhionnghainní d’fhoirgnimh. siopaí agus dearaí forbartha nó tógála eile.
Déantóir wig
Deisitheoir Creatlach Feithicle/Buailteoir Painéil Déanann an Deisitheoir Creatlach Feithicle/Buailteoir Painéil obair dheisiúcháin agus athnuachana ar cháblaí gluaisteáin damáistithe i dtimpistí.
Díolamóir/Oibrí Líne i Monarcha Comhordaíonn agus cuireann an Díolamóir/tOibrí Líne i Monarcha le chéile táirgí/earraí líne de réir nósanna imeachta réamhshocraithe.
Dréachtóir Déanann an Dréachtóir líníochtaí sonraithe de réir scála d’fhoirgnimh bheartaithe.
Éachtóir Seasann an tÉachtóir isteach mar leathchúpla d’aisteoir chun éachtaí dainséaracha a dhéanamh i scannán nó i gclár teilifíse.
Earcach sa Chabhlach Liostálann an tEarcach seo sa tSeirbhís Chabhlaigh mar bhall de chriú le dualgais chabhlaigh speisialta.
Earcach san Arm Liostálann an tEarcach le hÓglaigh na hÉireann chun oiliúint a fháil mar shaighdiúir.
Fámaire Feidhmíonn mar bhall d’fhoireann oibrithe ar shaoráidí amuigh ón gcósta – mar shampla ar rige ola nó ar ardán druileála.
Feisteoir Deisíonn. seirbhísíonn agus déanann an Feisteoir cothabháil ar innealra tionsclaíochta.
Feisteoir Cairpéad /Vinile Gearrann. dealbhaíonn. cuireann an Feisteoir Cairpéad/Vinile síos agus feistíonn clúdaigh urlár in aon sórt foirgnimh.
Gairmí Spóirt Iomaíocht i spórt mar Peil Ghaelach. Rugbaí. Leadóg. nó Galf
Garda Cosanta Cuireann seirbhís chosanta ar fáil do dhaoine cáiliúla/mór le rá.
Garda Cósta Is státseirbhísigh iad na gardaí cósta a dhéanann comhordú ar chúrsaí cuardaigh agus tarrthála muirí ar fud an chósta.
Garda Slándála Cuidíonn an Garda Slándala a chinntiú go bhfuil áitribh agus gnóthaí ina n-áiteanna sábháilte.
Garda Tarrthála Déanann an Garda Tarrthála maoirsiú ar shábháilteacht ag áiteanna snámha. tránna. linnte snámha agus locha san áireamh.
Giolla Stáitse Ullmhaíonn an giolla stáitse an stáitse don léiriú/taibhiú, cuidíonn frapaí a bhogadh timpeall agus nithe a bhaint den stáitse i ndiaidh an léirithe.
Glantóir Tí Bíonn i mbun tascanna éagsúla glantacháin i dtithe príobháideacha nó i ngnóthaí tráchtála.
Glantóir Tí/Tionsclaíoch Fostaíonn úinéirí tithe príobháideacha nó gnóthaí Glantóir Tí/Tionsclaíoch chun dualgais ghlantúcháin ghinearálta a chomhlíonadh.
Glasaire Déanann dearadh, suiteáil, cothabháil agus deisiú ar ghlais agus ar thaisceadáin.
Gloineadóir / Snoíodóir Cloiche Gearrann agus feistíonn an Gloineadóir/Sníodóir Cloiche gloine. Tomhaiseann siad an t-achar atá le glónrú. gearrann siad an ghloine agus ansin cuireann siad an ghloine in áit.
Gníomhaire Seirbhíse Teicniúla Soláthraíonn an Gníomhaire seo tacaíocht theicniúil agus traenáil do chustaiméirí a cheannaíonn táirgí teicniúla.
Greamaitheoir/Deisitheoir Póstaer Deisíonn fógraí agus póstaeir ar chláir fógraí, ar chlárlaigh agus ar aonaid taispeántais agus deisíonn taispeántais dhigiteacha agus fógraí níos lú i spásanna poiblí agus ar scáthláin bhus
Iascaire Oibríonn Iascaire ar thrálaer ar an bhfarraige. ag gabháil gach cineáil éisc agus sliogéisc agus á dtabhairt i dtír.
Innealtóir Craoltóireachta Déanann trealamh a fhorbairt agus a chothabháil a bhíonn in úsáid sa chraoltóireacht teilifíse, raidió agus gréasáin agus cuireann tacaíocht ar fáil in úsáid an trealaimh sin.
Innealtóir Déantúsaíochta Bíonn saineolas ag innealtóirí déantúsaíochta i raon leathan teicneolaíochtaí déantúsaíochta agus córas bainistithe ríomhaire agus rialaithe.
Innealtóir Deartha & Forbartha Eolas le teacht…
Innealtóir Muirí Bíonn baint ag an Innealtóir Muirí le dearadh/cothabháil innealra agus trealamh a úsáidtear ar an bhfarraige.
Innealtóir Seirbhíse Leictreonaice Déanann innealtóirí seirbhíse teilifíse trealamh teilifíse, raidió agus físeáin a dheisiú.
Innealtóir Seirbhísí Fearais Tí Deisíonn agus déanann an tInnealtóir Seirbhísí Fearais Tí cothabháil ar fhearais leictreacha a úsáidtear sa teach.
Innealtóir Seirbhísí Tógála Oibríonn an tInnealtóir Seirbhísí Tógála ar dhearadh. shuiteáil. chothabháil agus dhéantúsaíocht córas a bhfuil baint acu le foirgnimh agus an timpeallacht tógtha.
Innealtóirí Sibhialta/Mianadóireachta Déanann an tInnealtóir Sibhialta/Mianadóireachta anailís ar thuairiscí suirbhé. léarscáileanna. líníochtaí agus threoirphleananna. aergrianghrafadóireacht agus ar shonraí topagrafaíochta agus geolaíochta eile chun tionscadail a phleanáil.
Láimhseálaí Bagáiste san Aerfort Bíonn na daoine seo freagrach as bagáiste a sheiceáil i gcoinne liostaí eitilte agus an bagáiste a thabhairt chuig an aerárthach nó chuig an gcrios iompair bgáiste.
Leictreoir Suiteálann agus deisíonn sreangú leictreach agus ceanglaíonn é le cumhacht i ngach cineál foirgneamh.
Leictreoir Auto
Mairnéalach sa Chabhlach Trádála Cuidíonn Mairnéalaigh sa Chabhlach Trádála le hoifigigh deice i reáchtáil fheidhmiú na loinge.
Máistir an Chuain Tá sé/sí freagrach as sábháilteacht, timpeallacht, slándáil agus seoladh slán earraí trína gcalafoirt. Déanann maoirseacht ar líon mór árthach a thagann isteach sa chalafort.
Maor Tráchta Cuireann an Maor Tráchta dlíthe maidir le trácht agus páirceáil i bhfeidhm agus déanann seiceanna le haghaidh sonraí cánach agus árachais.
Meaisíneoir Adhmaid Úsáideann an Meaisíneoir Adhmaid meaisíní speisialta chun píosaí adhmaid a ghearradh agus cruth a chur orthu le húsáid i ndéanamh troscáin. doirse agus fuinneog.
Meicneoir Mótair Déanann an Meicneoir Mótair deisiúcháin agus cothabháil ar fheithiclí baile agus trádála.
Meicneoir Trealamh Tógála Deisíonn agus déanann an Meicneoir Trealamh Tógála cothabháil ar innealra tógála.
Meicneoir/Innealtóir Aerárthaí Déanann an Meicneoir/tInnealtóir Aerárthaí deisiúcháin. seiceanna sábháilteachta agus cothabháil ar aerárthaigh.
Miotaleolaí Déanann an Mioteolaí staidéar ar mhianadóireacht. úsáid agus cóir mhiotail agus cóimhiotail.
Oibrí Crann Tógála Oibríonn an tOibrí Crann Tógála craein chun lóid throma a thógáil ar shuíomh tógála nó i monarcha.
Oibrí Deirice Cuidíonn leis an druileálaí i gcuideachta mianadóireachta nó ola. Oibríonn mar chuid den chriú druileála ar rigí ola amuigh ón gcósta a bhíonn ag druileáil suas le 85 troigh faoi bhun talún.
Oibrí Forcardaitheora Oibríonn i bhfeithicil forcardaitheora chun earraí troma a bhogadh thart.
Oibrí innill fuála Oibríonn an tOibrí Innill Fuála le táilliúir nó i monarcha éadaigh ag fuáil éadach réamhghearrtha le chéile chun baill éadaigh de gach cineál a dhéanamh.
Oibrí Leathánmhiotail/Plátóir Gearrann an tOibrí Leathánmhiotail/Plátóir painéil mhiotail. cuireann cruth orthu agus feistíonn gluaisteáin agus innealra ag úsáid leathán miotail.
Oibrí Miotail / Táthaire Déanann an tOibrí Miotail cearchaillí cruacha agus struchtúir mhiotail le húsáid i dtógáil foirgnimh agus trealamh tromshaothar eile.
Oibrí Poist Seachadann an tOibrí Poist post go tithe príobháideacha agus go hoifigí poiblí agus príobháideacha.
Oibrí Tógála Bíonn oibrithe tógála i mbun ábhair a bhogadh, trealamh a oibriú agus tochailt.
Oibrí Tógála Ginearálta Oibríonn an tOibrí Tógála Ginearálta ar shuímh thógála agus oibríonn trealamh gléasra amhail dumpairí agus tochaltóirí.
Oibrí Trealamh Ullmhaíonn an tOibrí Trealamh suímh thógála trí ithir nó ábhair eile a thochailt. a bhogadh. a chur in áit agus a mhúnlú.
Oibrí/Úinéir Feithicilí Earraí Troma Baineann gnó iompair leis an Úinéir Feithiclí Earraí Troma agus oibríonn siad é.
Oibrithe Bóthair/Pábhála/Asfailt Bíonn i bhfeighil trealaimh a úsáidtear chun coincréit, asfalt nó ábhair eile a chur ar bhóithre, ar dhromchla carrchlóis, ar rúidbhealaí aerfoirt nó i mbun an trealaimh chun sacadh a dhéanamh ar ghairbhéal, ar shalachar nó ar ábhair eile.
Oifigeach Dóiteáin Bíonn an tOifigeach Dóiteáin freagrach as bainistiú laethúil na seirbhíse dóiteáin.
Oifigeach Príosúin Soláthraíonn an tOifigeach Príosúin sábháilteacht i bpríosún nó ionad coinneála agus déanann maoirseacht ar áitritheoirí.
Pacálaí (Ginearálta) Pacálann. filleann agus séalaíonn an Pacálaí táirgí i ngabhdáin i monarcha nó stóras.
Péintéir/ Maisitheoir Ullmhaíonn. péinteálann agus maisíonn an Péintéir/Maisitheoir ballaí. fuinneoga agus doirse i ngach cineál foirgneamh.
Píolóta (Eitlíocht Sibhialta) Eitlíonn Píolóta aerárthach paisinéirí. ag déanamh maoirseachta ar chriú. ag oibriú agus monatóireacht rialtáin eitlíochta.
Plástrálaí Cuireann an Plástrálaí plástar ar bhallaí agus shíleálacha i ngach cineál foirgneamh.
Pluiméir Suiteálann. deisíonn agus seirbhísíonn Pluiméir píopaí uisce. fuíolluisce agus seirbhísí i ngach cineál foirgneamh.
Póirtéir Óstáin Láimhseálann Póirtéir Óstáin bagáiste aíonna agus déanann iarracht cabhair a thabhairt dóibh lena gceisteanna.
Printíseach Airm
Printíseach san Aerchór Bíonn Printíseach san Aerchór fostaithe le hAerchór na hÉireann chun scil speisialaithe nó ceird bhainteach le reáchtáil éifeachtúil an Chóir a fhoghlaim.
Radagrafaí - Diagnóiseach Baineann radagrafaithe diagnóiseacha úsáid as trealamh raideolaíoch, X-ghathú nó ultrafhuaim san áireamh. Glacann siad ghrianghraif de chodanna den chorp áit a meastar ar tharla tinneas nó gortú.
Radagrafaí Leighis Déanann an Radagrafaí Leighis athbhreithniú agus luacháil ar x-ghathanna leighis. ar fhístéipeanna nó ar eolas ríomhghinte chun dearbhú cé acu an bhfuil na híomhánna sásúil le haghaidh úsáide i ndiagnóis nó nach bhfuil.
Saor Cloiche Bíonn ag obair le cloch chun ballaí, urláir, cosáin agus struchtúir chloiche eile a dhéanamh.
Scafallóir Tógann Scafallóir struchtúir scafaill ar shuímh thógála agus ag ócáidí amuigh faoin aer ag úsáid píopaí miotail agus cuaillí.
Scríbhneoir Comharthaí/Déantóir Comharthaí Déanann scríbhneoirí comharthaí dearadh agus táirgeadh ar chomharthaí d’úsáidí éagsúla mar shampla gnó tionsclaíocha agus tráchtála chomh maith le feithiclí agus comharthaí bóthair.
Seodóir Díolann. dearann agus deisíonn Seodóir gach cineál seodra. uaireadóirí agus gréithe airgid.

 Leathanach taispeána 1 de 2 leathanaigh