Baile     

BAITSILÉIR SAN OIDEACHAS TRÍ MHEÁN NA GAEILGE (Dátaí Tábhachtacha)

December 3, 2021

BUNMHÚINTEOIREACHT (CÓID CAO: CM003/CM004)

Má tá spéis agat sa Ghaeilge agus ina bheith ag múineadh trí mheán na Gaeilge, is í seo an chéim duit!

Cinnteoidh timpeallacht nuálach teagaisc agus foghlama IOM, agus ár dtiomantas don

Ghaeilge go mbeidh paisean agat don mhúinteoireacht, agus don Ghaeilge agus dá cultúr.

Buntáistí agus Deiseanna:

  • Sparánacht €1000 ar fáil do mhic léinn a chláraíonn ar an gcéim
  • Lóistín ar an gcampas ar fáil sa Bhloc Gaeilge
  • Socrúcháin Scoile i scoileanna Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta
  • Deiseanna Fostaíochta i scoileanna Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta

Riachtanais Iontrála Sonracha:

  • H3 sa Ghaeilge
  • *Cáilíocht TEG Leibhéal B1 (Pas 50%) nó níos airde riachtanach.

Dátaí Tábhachtacha:

  • Scrúduithe TEG ar an Satharn, 19 Feabhra, 2022

www.teg.ie/oid

  • Seisiún Eolais agus Ullmhúcháin i Marino do na Scrúduithe TEG, 8 Eanáir, 2022
  • Caithfear torthaí do scrúduithe TEG a sheoladh chuig [email protected] roimh an Aoine, 29 Aibreán, 2022.

Tuilleadh Eolais:

@institiuidoideachaismarino

@OidTri

Sonraí Iomlána