Baile     

Comórtas Náisiúnta SCILEANNA GAIRME 2023 -  Spriocdháta: 20ú Aibreán 2023

January 25, 2023Spriocdháta Nua: 20ú Aibreán 2023

An bhfuil tú ag déanamh na hldirbhliana nó na hArdteiste?


Inis duinn faoi na scileanna Gairme a d'aimsigh tú i rith do chuid taithí oibre agus féadfaidh tú duaiseanna iontacha a bhuachan, ina measc ríomhairí gluine MacBook Air, Camera GoPro agus 1,000 do do scoil.

Éist le Tom, Aisling agus Chloe, triúr dalta ag caint faoina gcuid taithí oibre san idirbhliain:
 


Baineann an comórtas iontach seo le do chuid taithí Oibre agus tugann sé luach saothair do thaighde ghairme. Tabharfaidh sé deis duit machnamh a dhéanamh ar na scileanna gairme a d'fhorbair tú agus a thaispeáint conas a d'fhéadhfadh na scileanna seo dul chun tairbhe duit i do ghairm amach anseo.


1ú duais - MacBook Air & €1,000 don scoil

Glacaimid le hiontrálacha vlog anois freisin.

Spriocdháta Nua: 20ú Aibreán 2023

Le cur isteach air, déan teagmhail le do Chomhordaitheoir san Ldirbhliain, san Ardteist Fheidhmeach nó i nGairmchlár na hArdteiste nó le do Threoirchomhairleoir nó tabhair cuairt anseo lé tuilleadh sonraí a fháil.

Sonraí Iomlána