Cuardaitheoir Gairme

Cuardaigh de réir Réimse Spéise

I ngairmeacha an Réadaí bíonn gníomhaíochtaí oibre i gceist ina bhfuil fadhbanna agus réitigh phraiticiúla theagmhálacha. Go minic déileálann siad le hábhair fíorshaoil amhail adhmad, uirlisí agus innealra. I gcás roinnt mhaith de na gairmeacha seo bítear ag obair lasmuigh. Cuardaigh >
I ngairmeacha an Iniúchóra bíonn sé i gceist oibriú le smaointe, agus bíon gá le han-chuid smaointeoireachta. Go hiondúil bíonn fíricí a lorg agus fadhbanna a réiteach le meabhair chinn i gceist leis na gairmeacha seo.  Cuardaigh >
I gcás gairmeacha an Nádúraí go minic bítear i mbun gníomhaíochtaí a áiríonn fadhbanna agus réitigh theagmhálacha phraiticiúla. Go minic bítear ag déileáil le plandaí, le hainmhithe agus le hábhair fhíorsaoil amhail adhmad, uirlisí agus innealra.  Cuardaigh >
I ngairmeacha an Riarthóra bítear ag obair le sonraí seachas le smaointe agus le daoine. Is maith leis na daoine seo gnáthaimh agus treoracha soiléire, agus is maith leo fíricí agus figiúirí a sheiceáil.  Cuardaigh >
I ngairmeacha an Fhiontraí bíonn sé i gceist tionscadail a chur ar bun agus a chur i gcrích. Is féidir go mbeadh sé i gceist sna gairmeacha seo daoine a threorú agus cinntí a dhéanamh. Uaireanta bíonn gá dul sa fhiontar agus go minic bíonn cúrsaí gnó i gceist.  Cuardaigh >
I ngairmeacha Cruthaitheacha bítear ag obair le foirmeacha, dearthaí agus pátrúin éagsúla. Go minic bíonn féinléiriú i gceist agus is féidir an obair a dhéanamh gan cloí le sraith shoiléir rialacha.  Cuardaigh >
I gcás na ngairmeacha an duine Shóisialta bíonn sé i gceist oibriú le daoine eile, cumarsáid a dhéanamh leo agus iad a mhúineadh. Go minic bítear ag soláthar seirbhísí do dhaoine eile sna gairmeacha seo.  Cuardaigh >
I gcás gairmeacha Teangeolaíochta go minic bítear ag obair le teanga agus leis na cineálacha éagsúla cumarsáide trí mheán an fhocail scríofa agus na meán ó bhéal.  Cuardaigh >
Thorthaí |
     Teideal poist Cur síos achomair Gnáthriachtanais iontrála Tuairimí

  Eolas
Damhsóir
Baineann damhsóirí leas as an ngluaiseacht chun scéal a chur i láthair. Mar shampla, d’fhéadfadh léiriú carachtair a bheith i gceist nó léirmhíniú ar ról áirithe, i mbailé damhsa nó taibhiú ceoil.
  Eolas
Damhsóir/Múinteoir Damhsa
Bíonn an Damhsóir/Múinteoir Damhsa ag rince agus ag teagasc rince do dhaoine.
  Eolas
Dealbhóir
Dearann agus déanann Dealbhóir dealbha. oibiachtaí agus figiúirí ealaíonta ach ábhair éagsúla a mhúnlú.
  Eolas
Déantóir Caibinéad
Speisialaíonn an Déantóir Caibindéad i ndéanamh píosaí troscán. amhail leabhragáin. cupaird agus vardrúis.
  Eolas
Déantóir Gloine
Déanann an Déantóir Gloine gach cineál gloine le haghaidh fuinneog. buidéal. maisiúchán agus soithigh óil.
  Eolas
Déantóir Samhlacha
Déanann leagan mhionnghainní d’fhoirgnimh. siopaí agus dearaí forbartha nó tógála eile.
  Eolas
Déantóir wig
  Eolas
Dearadh org fórsa oibre agus forbairt straitéise
  Eolas
Dearthóir Amharclainne/Teilifíse
Déanann dearthóirí amharclainne/teilifíse na radharcanna seachtracha agus inmheánacha a chruthú nó a roghnú do léiriúcháin teilifíse/scannáin.
  Eolas
Dearthóir Ceardaíochta
Cruthaíonn dearthóirí ceardaíochta dearthaí do mhíreanna déthoiseacha agus tríthoiseacha. D’fhéadfaidís a bheith ag obair do dhéantúsóirí móra nó bheith féinfhostaithe.
  Eolas
Dearthóir Faisin
Dearann agus cruthaíonn an Déarthóir Faisin gach cineál éadaigh agus gabhálais faisin.
  Eolas
Dearthóir Feistis/Seite
Dearann an Dearthóir Feistis/Seite feistis agus láithreáin stáitse do léiriúcháin teilifíse. scannáin agus stáitse.
  Eolas
Dearthóir Ilmheáin
Dearann an Dearthóir Ilmheáin grafaicí agus láithreoireachtaí amhairc d’fheidhmchláir ilmheáin ar an ríomhaire.
  Eolas
Dearthóir Intí
Dearann an Dearthóir Intí maisiúchán intí do gach cineál foirgnimh agus déanann bainistiú ar an bpróiseas féin.
  Eolas
Dearthóir Léiriúcháin - Teilifís/Scannánaíocht
Tá an fhreagracht ar an Dearthóir Léiriúcháin sa tionscal scannánaíochta agus teilifíse as stíl an léiriúcháin a chruthú agus dearadh físeach a bhunú agus a phleanáil.
  Eolas
Dearthóir Ríomhchluichí
Smaoineann ar choincheapa nua le haghaidh ríomhchluichí, agus déanann roghanna maidir le dearadh i bhforbairt na gcluichí sin chun feabhas a chur ar thaithí an imreora.
  Eolas
Dearthóir Tionsclaíochta
Bíonn dearthóirí tionsclaíochta, nó dearthóirí tairgí mar a thugtar orthu uaireanta, i mbun beagnach gach táirge do thomhaltóirí agus gach píosa trealaimh caipitil do tháirgeadh mórscála a chruthú.
  Eolas
Dearthóir/Déantóir Troscáin
Cruthaíonn coincheapa agus dearthaí do throscán spéisiúil, aestéitiúil agus feidhmiúil agus na táirgí bainteacha chun iad a dhíol le siopaí miondíola troscán.
  Eolas
Déileálaí Airgeadais
Bíonn an Déileálaí Airgeadais freagrach as seiceáil margaidh airgid a dhéanamh gach lá agus teagmháil a dhéanamh le custaiméirí maidir le gluaiseachtaí sa mhargadh.
  Eolas
Déileálaí Seandachtaí
Bíonn Déileálaithe Seandachtaí i mbun míreanna bailitheora a cheannach agus a dhíol, ar míreanna iad a bhfuil luach ealaíne ag baint leo, nó luach mar gheall ar cé chomh maith a caomhnaíodh iad, cé chomh gann is atá siad nó mar gheall ar a n-aois.
  Eolas
Deisitheoir Creatlach Feithicle/Buailteoir Painéil
Déanann an Deisitheoir Creatlach Feithicle/Buailteoir Painéil obair dheisiúcháin agus athnuachana ar cháblaí gluaisteáin damáistithe i dtimpistí.
  Eolas
Diaitéiteach
Is duine an Diaitéiteach ar cás leo cad a itheann tú. cén fáth a n-itheann tú é agus cathain a itheann tú é.
  Eolas
Díolamóir/Oibrí Líne i Monarcha
Comhordaíonn agus cuireann an Díolamóir/tOibrí Líne i Monarcha le chéile táirgí/earraí líne de réir nósanna imeachta réamhshocraithe.
  Eolas
Díoltóir Gluaisteán
Oibríonn an Díoltóir Gluaistán i ngaráiste nó i seomra taispeána gluaisteán ag díol gluaisteán leis an bpobal.
  Eolas
DJ
Meascann DJ dioscaí agus rianta le haghaidh siamsaíochta i láithreáin éagsúla - dioscónna. clubanna. bainiseacha. cóisirí príobháideacha srl.
  Eolas
Dlíodóir - abhcóide
Tugann Dlíodóir sainchomhairle maidir le ceisteanna coimpléascacha dlí agus seasann sé/sí do dhaoine sa chúirt.
  Eolas
Dlíodóir -aturnae
Tugann comhairle do dhaoine maidir le cúrsaí dlí agus déanann teagmháil le habhcóide le linn cásanna cúirte.
  Eolas
Dochtúir
Déanann an Dochtúir scrúdaí ar dhaoine. tugann cóir leighis dóibh agus cuireann comhairle ar dhaoine tinne in ospidéal nó i lialann áitiúil.
  Eolas
Dréachtóir
Déanann an Dréachtóir líníochtaí sonraithe de réir scála d’fhoirgnimh bheartaithe.
  Eolas
Éachtóir
Seasann an tÉachtóir isteach mar leathchúpla d’aisteoir chun éachtaí dainséaracha a dhéanamh i scannán nó i gclár teilifíse.
  Eolas
Eacnamaí
Déanann an tEacnamaí anailís ar eolas airgeadais chun réamhaisnéis a thabhairt ar threochtaí eacnamaíochta na todhchaí.
  Eolas
Eagarthóir - Foilseachán
Bailíonn an tEagarthóir lámhscríbhinní leabhar agus foilseachán eile agus cuireann eagar orthu.
  Eolas
Eagarthóir Nuachtán – Irisleabhar
Déanann an tEagarthóir Nuachtán/Irisleabhar foilsiú rialta páipéir nuachtáin nó irise a chomhordú agus a bhainistiú.
  Eolas
Eagarthóir Scannán/Fístéipe
Cuireann an tEagarthóir Scannán/Fístéipe eagar ar agus phíosaí scannáin réamhthaifeadta agus ullmhaíonn iad le haghaidh scannáin nó físe.
  Eolas
Eagarthóir Tarchurtha
  Eolas
Eagraí Cabhrach Baile
  Eolas
Ealaiontóir
Cruthaíonn ealaíontóir saothair ealaíne, mar shampla péintéireachtaí, dealbha, mósáic nó grianghraif.
  Eolas
Ealaíontóir Grafach
Dearann an tEalaíontóir Grafach grafaicí le húsáid sna meáin agus i dtáirgí ilmheáin amhail irisí. lipéid. CD-ROManna. fógraí agus comharthaí.
  Eolas
Ealaíontóir Smididh
Úsáideann an tEalaíontóir Smididh smideadh chun tréithe duine a fheabhsú nó a charachtarú don stáitse. do scannáin nó don teilifís.
  Eolas
Ealaíontóir Tatúnna
Baineann leas as snáthaidí agus as dathanna chun dearadh buan a chur ar chraiceann an chliaint, trí dhúch a chur isteach trí instealladh faoi bhun an chraicinn.
  Eolas
Earcach sa Chabhlach
Liostálann an tEarcach seo sa tSeirbhís Chabhlaigh mar bhall de chriú le dualgais chabhlaigh speisialta.
  Eolas
Earcach san Arm
Liostálann an tEarcach le hÓglaigh na hÉireann chun oiliúint a fháil mar shaighdiúir.
  Eolas
Eolaí (fisicí)
Déanann an tEolaí (fisicí) taighde ar fheiniméin fhisiceacha. forbraíonn teoiricí agus dlíthe ar bhunús breathnaithe agus tástála. agus ceapann modhanna chun dlíthe agus teoiricí a chur i bhfeidhm i dtionscal agus réimsí eile.
  Eolas
Eolaí Bia
Déanann an tEolaí Bia anailís ar bhia agus ar éifeachtaí próiseála. reoite agus stórála bia.
  Eolas
Eolaí Bithleighis
Déanann raon trialacha saotharlainne agus eolaíochta mar chuid den phróiseas diagnóisithe agus cóireála galar.
  Eolas
Eolaí Comhshaoil
Déanann staidéar ar thionchar gníomhaíochtaí daonna ar an gcomhshaol trí thástálacha a dhéanamh agus trí anailís a dhéanamh ar shonraí.
  Eolas
Eolaí Fóiréinseach
Scrúdaíonn an tEolaí Fóiréinseach ábhar a thógann na póilíní as láthair coire ag úsáid teicnící eolaíochta.
  Eolas
Eolaí Gairneoireachta
Déanann eolaithe gairneoireachta staidéar ar an eolaíocht agus an teicneolaíocht a bhaineann le saothrú plandaí.
  Eolas
Eolaí Muirí
Déanann an tEolaí Muirí staidéar ar fharraigí agus ar an mbealach ina n-idirghníomhaíonn siad leis an domhan agus an atmaisféar. Úsáideann siad a n-eolas chun úsáid a bhaint as acmhainní muirí agus damáiste don chomhshaol a íoslaghdú.
  Eolas
Eolaí sa Tionscal Déiríochta
Oibríonn an tEolaí sa Tionscal Déiríochta ag leibhéil éagsúla sa tionscal déiríochta i bpoist mhaoirseachta agus bhainistíochta.
  Eolas
Eolaí Spóirt
Oibríonn le cliaint chun feabhas a chur ar a bhfeidhmíocht spóirt agus a sláinte ghinearálta ag úsáid an eolais atá acu ar fhiseolaíocht, ar bhithmheicnic agus ar shíceolaíocht.
  Eolas
Eolaí Talmhaíochta
Bíonn i mbun gach gníomhaíocht a thagann faoi scáth an teidil Talmhaíocht agus i mbun an ghnó agus na seirbhísí a bhaineann leis an réimse sin.
  Eolas
Eolaí Tírdhreacha
Baineann eolaithe tírdhreacha úsáid as a saineolas eolaíochta chun fadhbanna praiticiúla tírdhreacha a réiteach agus a chosc.
  Eolas
Eolaí Trialacha Cliniciúla
Bíonn i mbun drugaí a dháileadh agus monatóireacht a dhéanamh ar shiomptóim, ar fho-iarmhairtí, agus ar thorthaí le linn na dtrialacha cliniciúla a dhéantar le drugaí nua.
  Eolas
Fáilteoir
Oibríonn an Fáilteoir in oifig thosaigh cuideachta nó eagraíochta ag cur fáilte roimh chliaint agus ag cabhrú leo.
  Eolas
Fámaire
Feidhmíonn mar bhall d’fhoireann oibrithe ar shaoráidí amuigh ón gcósta – mar shampla ar rige ola nó ar ardán druileála.
  Eolas
Feidhmeannach Cuntas Caidrimh Phoiblí
Glacann an Feidhmeannach Cuntas Caidrimh Phoiblí páirt i gcur chun cinn nó i gcruthú cáilmheasa do dhaoine. do ghrúpaí nó d’eagraíochtaí trí ábhar poiblíochta fabhrach a scríobh nó a roghnú agus é a scaipeadh trí mheáin chumarsáide éagsúla.
  Eolas
Feidhmeannach Dlí
Gairmí é/í an feidhmeannach dlí atá ina bhall den Irish Institute of Legal Executives. Oibríonn an té seo le haturnaetha agus le habhcóidí, i gCúirteanna na hÉireann, agus laistigh de réimse tráchtála eile den chleachtas dlí. Cuidíonn siad leo i réimsí ginearálta agus speisialtóireachta dlí.
  Eolas
Feidhmeannach Margaíochta
Déanann an Feidhmeannach Margaíochta maoirsiú ar straitéis mhargaíochta do tháirge nó do sheirbhís chuideachta.
  Eolas
Feirmeoir
Oibríonn ar fheirm ag tabhairt cabhrach don fheirmeoir nó do bhainisteoir na feirme lena an gcaoi a reáchtáiltear an fheirm.
  Eolas
Feirmeoir - Stoc Tirim
  Eolas
Feisteoir
Deisíonn. seirbhísíonn agus déanann an Feisteoir cothabháil ar innealra tionsclaíochta.
  Eolas
Feisteoir Cairpéad /Vinile
Gearrann. dealbhaíonn. cuireann an Feisteoir Cairpéad/Vinile síos agus feistíonn clúdaigh urlár in aon sórt foirgnimh.
  Eolas
Fiaclóir
Tugann an Fiaclóir cóireáil d’othair le fadhbanna agus galair bhéil agus fiacla.
  Eolas
Fiontraí Sóisialta
  Eolas
Fisiceoir
Déanann an Fisiceoir staidéar ar cháilíochtaí ábhar agus déanann anailís ar fhoirmeacha fuinnimh agus a n-éifeachtaí ar an domhan.
  Eolas
Fisiteiripeoir
Déanann an Fisiteiripeoir cúram de dhaoine atá ag bisiú tar éis tinnis nó gortaithe. Úsáidtear gleacaíocht agus suathaireacht mar chuid den chóireáil.
  Eolas
Foilsitheoir Deisce
Úsáideann an Foilsitheoir Deisce ríomhaire agus sainbhogearraí chun leabhair. páipéir nuachta agus irisí a dhearadh agus an leagan amach a chruthú dóibh.
  Eolas
Foireann i mBeár
Déanann an Fhoireann i mBeár freastal ar riaradh deochanna i dtithe leanna. i dtolglanna. in óstáin agus in ionaid fóillíochta.
  Eolas
Foraoiseoir - Gairmiúil
Bíonn i bhfeighil fáschoillte foraoise a bhainistiú, a chothabháil agus a chur.
  Eolas
Forbróir Aipeanna - Android / iOS
  Eolas
Forbróir Gréasáin
Oibríonn ar dhearadh, ar leagan amach agus ar chódú chun suíomh gréasáin a thógáil agus a chothabháil.
  Eolas
Freastalaí Amharclainne/Pictiúrlainne
Bíonn an freastalaí amharclainne/pictiúrlainne i mbun roinnt tascanna éagsúla, mar shampla ticéid a dhíol agus a sheiceáil, an pobal a threorú chuig an suíochán cuí agus pasáistí agus bealaí amach a choinneáil saor ó chonstaic.
  Eolas
Freastalaí Músaeim/Gailearaí Ealaíne
Oibríonn freastalaithe músaeim i ngailearaí nó i músaem chun cuidiú le cuairteoirí agus a chinntiú nach ndéantar damáiste do na saothair ealaíne/míreanna atá ar taispeáint.
  Eolas
Freastalaithe
Oibríonn Freastalaí in óstán. i siopa caife. i mbialann nó aon áit eile a sheirbheálann bia agus deoch. Réitíonn siad boird. tógann siad orduithe. seirbheálann siad bia agus deoch. agus glanann siad boird.
  Eolas
Freastalaithe eitilte/taistil
Tugann Freastalaithe eitilte/taistil aire do chúram compoird agus sábháilteachta na bpaisinéirí ar aerlíne. Taispeánann siad nósanna imeachta sábháilteachta. ullmhaíonn bia. seirbheálann béilí agus deochanna chomh maith le hearraí a dhíol le linn na heitilte.
  Eolas
Frithgheallaí Árachais
Scrúdaíonn an Frithghealalí Árachais tuairisc an tSuirbhéara Árachais agus leagann amach sonraí an pholasaí chun riachtanais árachais na gcliant a chomhlíonadh.
  Eolas
Gairmí Spóirt
Iomaíocht i spórt mar Peil Ghaelach. Rugbaí. Leadóg. nó Galf
  Eolas
Gairmthreoraí
Tugann an Gairmthreoraí treoir agus comhairle do dhaoine óga agus iad ag roghnú slí bheatha.
  Eolas
Gairmthreoraí - Oideachas d'Aosaigh
Cuireann eolas agus treoir ar fáil maidir le deiseanna oideachais, oiliúna agus oibre do ghrúpaí imeallaithe mar shampla daoine dífhostaithe nó daoine faoi mhíchumas agus rannpháirtithe ar chúrsaí VTOS, ar chláir litearthachta do dhaoine fásta agus ar chláir oideachais pobail.
  Eolas
Garda
Coinníonn an Garda riail agus reacht mar bhall den Garda Síochána i bPoblacht na hÉireann.
  Eolas
Garda Cosanta
Cuireann seirbhís chosanta ar fáil do dhaoine cáiliúla/mór le rá.
  Eolas
Garda Cósta
Is státseirbhísigh iad na gardaí cósta a dhéanann comhordú ar chúrsaí cuardaigh agus tarrthála muirí ar fud an chósta.
  Eolas
Garda Slándála
Cuidíonn an Garda Slándala a chinntiú go bhfuil áitribh agus gnóthaí ina n-áiteanna sábháilte.
  Eolas
Garda Tarrthála
Déanann an Garda Tarrthála maoirsiú ar shábháilteacht ag áiteanna snámha. tránna. linnte snámha agus locha san áireamh.
  Eolas
Garda- Bleachtaire is Cigire
Déanann imscrúduithe chun coireanna a chosc agus chun cásanna coiriúla a réiteach.
  Eolas
Garraíodóir
Oibrínn an Garraíodóir i ngairdín ag fás agus ag déanamh cúraim de phlandaí. de chrainn agus de thorthaí.
  Eolas
Géineolaí
Déanann staidéar ar oidhreachtúlacht sainairíonna fisiceacha ainmhithe agus daoine daonna a fhaigheann siad le huacht óna dteaghlaigh agus óna bpobail.
  Eolas
Geolaí
Déanann an Geolaí staidéar ar na carraigeacha. mianraí agus na hiontaisí a dhéanann suas screamh an domhain.
  Eolas
Gínéiceolaí
Sainfheidhmíonn an Gínéiceolaí i gcóir leighis agus comhairle a thabhairt do mhná maidir le ceisteanna faoi shláinte. faoi thoircheas agus faoi bhreith linbh.
  Eolas
Giolla Stáitse
Ullmhaíonn an giolla stáitse an stáitse don léiriú/taibhiú, cuidíonn frapaí a bhogadh timpeall agus nithe a bhaint den stáitse i ndiaidh an léirithe.
  Eolas
Giolla turais/Ionadaí ionad saoire
Soláthraíonn an Giolla Turais/tionadaí Ionaid Saoire comhairle agus cabhair do lucht saoire ar shaoire láneagraithe agus thurais.
  Eolas
Glantóir Tí
Bíonn i mbun tascanna éagsúla glantacháin i dtithe príobháideacha nó i ngnóthaí tráchtála.
  Eolas
Glantóir Tí/Tionsclaíoch
Fostaíonn úinéirí tithe príobháideacha nó gnóthaí Glantóir Tí/Tionsclaíoch chun dualgais ghlantúcháin ghinearálta a chomhlíonadh.
  Eolas
Glasaire
Déanann dearadh, suiteáil, cothabháil agus deisiú ar ghlais agus ar thaisceadáin.
  Eolas
Gloineadóir / Snoíodóir Cloiche
Gearrann agus feistíonn an Gloineadóir/Sníodóir Cloiche gloine. Tomhaiseann siad an t-achar atá le glónrú. gearrann siad an ghloine agus ansin cuireann siad an ghloine in áit.
  Eolas
Gníomhaire - Tacaíocht do Chustaiméirí
Déanann an Gnoimhaire seo bainistíocht ar chaidrimh theileafóin custaiméirí. ag úsáid próiseas. uirlisí agus córas cuí chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais na gcustaiméirí.
  Eolas
Gníomhaire ag Seiceáil Isteach an Aerfoirt
Forbhreathnaíonn an Gníomhaire seo paisinéirí ar a sroicheadh ag deasc ‘seiceáil isteach’ aerlíne.
  Eolas
Gníomhaire ealaíon / Tionscnóir
  Eolas
Gníomhaire Eastáit
Eagraíonn an Gníomhaire Eastáit díolachán nó cíos réadmhaoine cónaithe agus tráchtála.
 Leathanach taispeána 3 de 7 leathanaigh